10 melkveehouders gezocht voor deelname aan project optimalisatie van de kalveropfok

Voor het project ‘Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen’ uitgevoerd door Inagro in samenwerking met ILVO, Hooibeekhoeve en DGZ, worden 10 enthousiaste melkveehouders gezocht die met de Plan Do Check Act-aanpak aan de slag willen om hun kalveropfok te verbeteren.

Concrete doelstellingen worden per bedrijf bepaald (minder sterfte, betere groei, …) en er wordt een gepersonaliseerd stappenplan uitgewerkt in samenspraak met de bedrijfsdierenarts en voederadviseur.

Advertising

Bij dit proces worden de deelnemende bedrijven van begin tot eind nauwgezet opgevolgd en begeleid. Ze kunnen hiervoor ook steeds bijkomend advies of ondersteuning vragen. Deelnemende bedrijven die actief meewerken hebben een grote kans om hun doelen te bereiken en dus hun bedrijfsvoering te verbeteren, argumenteren de initiatiefnemers.

Een goeie start

Vaarzen die binnen 24 maand afkalven en voldoende uitgegroeid zijn, vormen de basis voor een duurzame, productieve en vooral rendabele melk- of vleesveestapel. Vanaf de geboorte van het kalf is doordacht management nodig om tot zo’n vlotte opfok te komen. Een eerste focus ligt daarbij op de gezondheid van het kalf. Een ziek kalf kan immers nooit het gewenste groeitraject afleggen.

Dit demoproject wil rundveehouders helpen om met een gestructureerde en preventieve aanpak de gezondheid van hun kalveren te verbeteren en kalversterfte te reduceren. Dit leidt tot jongvee met een betere groei, een lager gebruik van medicijnen en een efficiëntere inzet van arbeid op het bedrijf. Als eindresultaat moet hierdoor ook de rentabiliteit van het bedrijf positief evolueren.

Thema’s

  • Een eerste actiepunt in het project is het opvolgen van de immuniteit van het kalf. Via de biestcheck krijgt de veehouder inzicht in de passieve immuniteit van de kalveren en kan bijgevolg geëvalueerd worden wanneer hieraan extra aandacht moet worden besteed. Een tweede actiepunt is de huisvesting van de kalveren. Zeker voor jonge kalveren speelt de huisvesting immers een belangrijke rol in de preventie van ziekten. Hitte, koude, tocht en vocht kunnen kalveren verzwakken waardoor het dier sneller ziek wordt.
  • Ook omgaan met de infectiedruk in de kalverhuisvesting zal uitvoerig aan bod komen.
  • Als derde actiepunt wordt het gebruik en de kwaliteit van het drinkwater, dat ook gebruikt wordt voor de aanmaak van kunstmelk, opgenomen. Deze factor wordt vaak over het hoofd gezien, ondanks het feit dat water belangrijk is om de groei en gezondheid op peil te houden.
  • Tot slot zal het project een stappenplan opstellen om stress bij het kalf te beperken.

Plan van aanpak

In dit project krijgen 10 melkveehouders de kans om intensief te worden begeleid in een optimale kalveropfok met nadruk op voorgenoemde thema’s door middel van het toepassen van de PDCA-aanpak (Plan Do Check Act). Deze PDCA-aanpak steunt op het doorlopen van enkele vaste stappen:

  • Bepaal je doelstellingen (bijv. minder sterfte)
  • Plan acties (bijv. gebruik een andere waterbron)
  • Voer de geplande acties uit
  • Evalueer de acties en neem ze uiteindelijk permanent op in je management.

Dit stappenplan wordt opgesteld in samenspraak met de verschillende erfbetreders (bedrijfsdierenarts, voeradviseur,…). Uiteindelijk moet de PDCA-aanpak resulteren in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.

Naast het uitwerken en testen van de verschillende stappenplannen op praktijkbedrijven wordt de uitgewerkte PDCA-aanpak langs verschillende communicatiekanalen verspreid. Ook zullen er twee demobeurzen worden georganiseerd waarop materialen en toebehoren voor de kalveropfok worden gedemonstreerd.

Meld je aan voor deelname aan dit project via deze link

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten, protocollen en bijeenkomsten van dit project, stuur dan een mailtje naar sandra.debevere@inagro.be.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *