195.000 euro extra steun voor psychologische begeleiding en ondersteuning

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits maakt 195.000 euro extra vrij voor de vzw Boeren op een Kruispunt en het Landelijk Infopunt Vrouwen voor bijkomende ondersteuning van land- en tuinbouwers in moeilijke situaties.

Opzet is dat er aldus verder werk kan gemaakt worden van een actieplan rond het welbevinden van de landbouwer.

95.000 euro voor Liv project

Het Landelijk Infopunt Vrouwen (Liv) bereikt heel wat vrouwen in de land- en tuinbouw door middel van eerstelijnsadvies, de organisatie van netwerkmomenten en het aanreiken van vormingen. De voorbije periode merkte het Liv dat de adviesvragen toenamen. De vragen gaan, in tegenstelling tot vorige jaren, veel meer over het welbevinden van land- en tuinbouwers.

Het Liv zal nu dan ook zijn expertise en ervaring inzetten om een checklist voor gerichte hulpverlening te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de brede hulpverlening. Daarnaast mikt het Liv op het bereiken van boeren via meerdere kanalen. Ze werken ook aan de verdere samenwerking met Ferm, Boeren op een Kruispunt, ILVO en het departement Landbouw en Visserij. Vlaams minister Hilde Crevits maakt voor dit project 95.000 euro vrij.

100.000 euro steun voor Boeren op een Kruispunt

De afgelopen maanden kreeg de vzw Boeren op een Kruispunt vooral vragen vanuit de Vlaamse varkens- en melkveesector. Er was vorig jaar een stijging van het aantal vragen met 34 procent. De vzw wil de komende jaren verder inspanningen leveren voor de psychosociale ondersteuning en vormingsbegeleiding van onze land –en tuinbouwers. Vlaams minister Hilde Crevits maakt hiervoor 100.000 euro vrij.

Die steun zal naar verluidt de aanwerving van een bijkomende adviseur, om verder in een kwaliteitsvol aanbod te voorzien, toelaten. Vervolgens komen er ook bijkomende sessies bij psychologen. Op jaarbasis hoopt de vzw ongeveer 100 sessies te kunnen aanbieden.

Bron: naar kabinet minister Crevits – 10 januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *