2,6 mln euro inhouding voor financiële discipline terugbetaald

Op 14 oktober 2019 voerde het Departement Landbouw en Visserij de terugbetaling uit van de inhouding voor financiële discipline. In totaal wordt een bedrag van € 2.602.694 verdeeld over 16.451 landbouwers.

Voor de campagne 2017 werd in het kader van de financiële discipline 1,388149% ingehouden op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2.000 euro. Dit bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd in 2018 niet ingezet. Daardoor kunnen de lidstaten het teveel aan middelen opnieuw verdelen over de betrokken landbouwers. De herverdeling gebeurt op basis van de aangevraagde steun voor de campagne 2018.

Advertising

In Vlaanderen wordt een bedrag van € 2.602.694 over 16.451 landbouwers verdeeld. Het terug te betalen bedrag bedraagt 1,4586087% van alle bedragen aan rechtstreekse inkomenssteun (basisbetaling, premie voor vergroening, herverdelingspremie, premie voor jonge landbouwer, premie voor de productie van vleeskalveren, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij) boven de 2.000 euro van de campagne 2018.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 14 oktober 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *