30 september uiterste datum voor overdrachten mestverwerkingscertificaten

Ben je mestverwerkingsplichtig? Dan kijk je best nu jouw certificatenrekeningen na. De mestverwerkingscertificaten (MCV) voor het jaar 2017 moeten immers ten laatste op 30 september 2019 naar de certificatenrekening van dat jaar overgedragen zijn.

Het actuele overzicht van je MVC bevindt zich op de certificatenrekening van 2017 op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > MVC). Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden.

Advertising

MCV voor de basismestverwerkingsplicht 2017

Bedrijven met een basismestverwerkingsplicht voor 2017, kregen eind juni 2019 van de Mestbank een melding met de te verwerken hoeveelheid mest. Om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht moet het bedrijf op 30 september 2019 over de nodige mestverwerkingscertificaten beschikken. De Mestbank kijkt daarvoor de certificatenrekening van het jaar 2017 na. De mestverwerkingscertificaten waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor maximaal 5.000 kg netto stikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep. Wie mestverwerkingscertificaten van 2018 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestverwerkingsplicht van het jaar 2017, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2019 overdragen via het Mestbankloket.

MCV voor verwerkingsplicht door overname nutriëntenemissierechten (NER) mits mestverwerking

Wie in 2017 NER had die werden overgenomen mits mestverwerking van bedrijfseigen mest, had twee keuzes:

  • die hoeveelheid te verwerken mest exporteren;
  • ofwel die hoeveelheid mest naar een verwerkingsinstallatie voeren.

Ook hier moet je ervoor zorgen dat de nodige mestverwerkingscertificaten van 2017 ten laatste op 30 september 2019 op jouw certificatenrekening van 2017 staan. Opgelet: in tegenstelling tot de basismestverwerkingsplicht, mag je voor die mestverwerkingsplicht geen mestverwerkingscertificaten van 2018 naar de certificatenrekening van 2017 overdragen.

Bron: naar VLM – 10 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: