40 % VLIF-steun voor windturbines en bovengemiddelde klimaatinvesteringen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft de lijst van investeringscodes aangepast. Deze maatregel moet land- en tuinbouwers aanmoedigen extra te investeren in technologieën die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

“Sinds 1 oktober 2019 kunnen land- en tuinbouwers aanspraak maken op een VLIF-steun van 40 procent voor investeringen in nieuwe technologie die sterk bijdraagt aan de klimaatuitdaging. Het gaat concreet om zaken zoals warmtepompen, kleine en middelgrote windturbines, aanpassingen aan bestaande stallen bij het plaatsen van een pocketvergister, enz. Investeren in technologie en innovatie op onze land- en tuinbouwbedrijven is één van de hefbomen om de uitdagingen van de sector samen aan te pakken”, aldus Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Advertising

De verhoogde steun is afkomstig uit het Vlaams klimaatfonds. Het gaat om investeringen die op basis van de scores volgens de selectiecriteria een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat door een aantoonbare CO2-reductie.

Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen, warmterecuperatiesystemen en warmtewisselaars in bestaande inrichtingen. Verder komen enkele energiebesparende maatregelen in bestaande serres en investeringen in het gebruik van alternatieve energiebronnen (aanwenden van externe energienetwerken bv. restwarmte, koude/warmte-opslagsystemen (KWO)) in aanmerking. Ook de noodzakelijke aanpassingen aan bestaande stallen bij het plaatsten van een pocketvergister vallen hieronder.

Uiteraard blijven de al bestaande maatregelen voor emissiereducerende investeringen en voor o.a. het hergebruik van water en regenwateropvang gelden.

Neem voor bijkomende informatie rond de nieuwe codes contact op met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 21 oktober 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: