70% op basisbetaling en premie voor jonge landbouwers uitbetaald

Op 31 oktober 2019 werd een voorschot van 70 procent op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2019 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend.

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een voorschot van 70 procent op de extra betaling per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares.

Advertising

Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast. Aangezien de exacte overschrijding nog niet bepaald kan worden, werd een voorlopige overschrijdingscoëfficient van 0,40 gehanteerd. De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een extra betaling van € 37,26 per geactiveerd betalingsrecht.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

Er wordt naar gestreefd om eind november een voorschot van 70 procent op de vergroeningspremie uit te betalen aan de landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen. Streven is ook om eind november een voorschot van 70 procent op de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uit te betalen voor de premiewaardige dieren die gekalfd hebben tussen 1 januari 2019 en 31 augustus 2019, beperkt tot het individueel quotum.

Eind december volgt een tweede betaling tot 95 procent van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen).

De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2020. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, zullen eind maart 2020 het volledige bedrag van de vergroeningspremie campagne 2019 ontvangen.

Bron: naar Departement Landbouw en Visserij – 4 november 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: