Arla Foods start klimaatcheckprogramma voor melkveebedrijven

De Europese zuivelcoöperatie Arla Foods lanceert vanaf januari 2020 een klimaatcheckprogramma voor haar 9.900 melkveehouders in 7 Europese landen, waarvan 1.750 in Duitsland, 667 in België, 200 in Luxemburg en 70 in Nederland.

Het initiatief beoogt de reductie van de uitstoot aan broeikasgassen van de boerderijen de komende 10 jaar aanzienlijk te versnellen, met een jaarlijkse reductie van 3 procent. Er is een financiële stimulans voorzien van 1 eurocent extra per kilogram geproduceerde melk.

“Sinds 1990 hebben de Arla-melkveehouders hun uitstoot al met 24 procent per kilogram melk verminderd. Maar we zien ook dat dit niet genoeg is. Zoals elke andere industrie moeten wij nog meer doen en ook sneller actie ondernemen”, aldus Jan Toft Nørgaard, voorzitter van de Arla-directieraad en Deense melkveehouder in een persmededeling.

Klimaatcheck

De nieuwe, gestandaardiseerde klimaatcontroles zijn gebaseerd op een bestaand model dat sinds 2013 met succes in Denemarken wordt gebruikt. Het proces helpt melkveehouders hun eigen uitstoot te identificeren en een overzicht te krijgen van de individuele maatregelen die ze kunnen nemen om de emissies te verlagen. Het model is gebaseerd op de internationaal erkende methode voor het berekenen van de CO2-voetafdruk ontwikkeld door de International Dairy Federation.

In de eerste stap van de klimaatcheck leggen melkveehouders hun individuele bedrijfsgegevens vast op een digitaal platform: van de kuddegrootte, de geproduceerde melkopbrengst, de voederconsumptie en de voederproductie tot het energie- en brandstofverbruik en het genereren van hernieuwbare energie. Dit geeft de melkveehouder een duidelijk beeld van zijn totale CO2-uitstoot per liter geproduceerde melk.

In een tweede stap worden de gegevens gecontroleerd door een externe adviseur, gevolgd door een adviserend gesprek waarbij gezamenlijke verbeteringen met de melkveehouder worden besproken en specifieke maatregelen worden ontwikkeld. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een gewijzigde voersamenstelling, waardoor de door de koeien uitgescheiden gassen kunnen worden verminderd. Het geoptimaliseerde gebruik van mest helpt ook de CO2-emissies van een boerderij te verminderen, b.v. als mest wordt gebruikt in een biogasinstallatie, die vervolgens hernieuwbare energie levert.

Financiële stimulans

Onder het nieuwe, vrijwillige programma wordt van de Arla-leden verwacht dat ze een gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstootbesparing van 3 procent realiseren om Arla te helpen haar algemene klimaatdoelstellingen te bereiken. Melkveehouders die het vorige klimaatcheckprogramma hebben gebruikt, konden hun CO2-uitstoot naar verluidt met maximaal 4 procent per jaar verminderen. Ter ondersteuning van coöperatieleden die de nieuwe klimaatcheck uitvoeren zal Arla de melkveehouders die zich bij het programma aansluiten in 2020 een extra vergoeding van één eurocent per kg melk toekennen.

Samenwerking

Met gegevens van mogelijk 9.900 Europese Arla-melkveebedrijven, verzamelt Arla een van ’s werelds grootste sets van extern geverifieerde klimaatgegevens van de zuivelindustrie. “De gegevens zullen worden gebruikt om in samenwerking met de sector en onderzoeksinstellingen meer kennis te vergaren om op wetenschap gebaseerde oplossingen te vinden. Dit is essentieel om te beslissen welke actie moet worden ondernomen in de strijd tegen klimaatverandering”, aldus nog Jan Toft Nørgaard.

Bedrijfsbrede initiatieven

Naast de CO2-reductiemaatregelen op de Arla-boerderijen, neemt Arla nog initiatieven in de hele waardeketen om nog klimaatvriendelijkere producten te produceren. Tegen het einde van dit jaar zal het bedrijf naar eigen zeggen 600 miljoen verpakkingen voor verse melk in heel Europa overschakelen naar hernieuwbare materialen. 560 miljoen bekers voor producten zoals yoghurt en room zullen zo recycleerbaar worden. Beide maatregelen leiden tot een besparing van in totaal 7.330 ton CO2-emissies. Tegen 2030 moeten de emissies die uitsluitend aan verpakkingen zijn toe te schrijven, jaarlijks met ongeveer 8.000 ton CO2 worden verminderd.

Arla Foods heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in de hele waardeketen tegen 2030 met 30 procent per kilogram melk te verminderen en tegen 2050 netto klimaatneutraal te produceren.

Bron: naar Arla Foods – 13 november 2019

One comment on “Arla Foods start klimaatcheckprogramma voor melkveebedrijven

  • 23 november 2019 om 20:48
    Permalink

    landbouw is een geheel ,erosie ,stikstof brandstof,energie,antibiotika het climaat .ik denk een goede erosie bestrijding is het begin van alles zonder dit is het dwijlen met de kraan open , verder alle medewerking

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *