BB vraagt specifieke maatregelen om liquiditeit in veehouderij te ondersteunen

Na een eerste prijsdaling tijdens de eerste golf in het voorjaar, worden met name de dierlijke productiesectoren varkens, pluimvee en melkvee nu geconfronteerd met een tweede prijsdaling naar aanleiding van de tweede golf dit najaar, zonder dat de prijzen zich doorheen de zomer noemenswaardig hebben hersteld. Boerenbond roept daarom Vlaams minister van Landbouw Crevits en federaal minister van Landbouw Clarinval op steunmaatregelen uit te werken die de specifieke situatie van de land- en tuinbouwsector mee in rekening nemen.

Na de noodkreet vanuit de varkenssector – eerder gelanceerd vanuit het ABS – maakte afgelopen week ook Boerenbond duidelijk dat de marges in de veeteelt diep in het rood zitten. “We vragen dat Vlaanderen landbouwspecifieke steunmaatregelen uitwerkt die de liquiditeit op onze veeteeltbedrijven helpt te ondersteunen.  Dit kan bv gaan over het tijdelijk overnemen door Vlaanderen van een aantal kosten zoals bv de VLAM-bijdrage in met name de dierlijke productiesectoren, kosten verbonden aan de aansluiting bij het AB-register en generieke kwaliteitssystemen, enz.”, luidt het in een persbericht vanuit Leuven.

Op federaal niveau vraagt BB onder meer de vrijstelling van FAVV-heffing en de erkenning als ‘sector in crisis’ van de varkens-, melkvee- en pluimveesector waardoor veehouders vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen als zelfstandige kunnen verkrijgen zonder omstandige individuele aanvraag.

Maar ook…

BB vraagt ook een specifieke ondersteuning voor land- en tuinbouwbedrijven die noemenswaardige omzet richting horeca kunnen aantonen. “Het gaat veelal om weliswaar kleinere hoeveelheden maar wel hoogwaardige producten die geproduceerd worden naast de basisproductie die breder afzet vindt”, klinkt het in deze.

Verder wordt ook aangedrongen op een verlenging van de carry back covid-19 regeling voor het jaar 2021. Uitbreiding van het principe en het toepassingsgebied van de recent aangenomen wederopbouwreserve voor vennootschappen naar landbouwvennootschappen – erkende landbouwondernemingen en zelfstandigen, ook zonder externe personeelsinzet en een permanente uitgebreide carry-backregeling voor de land- en tuinbouwsector

Bij eerste minister De Croo wordt erop aangedrongen om de bij de eerste golf zeer waardevol gebleken business continuity group agrovoeding dringend te heractiveren. “Zo kan de situatie van zeer nabij opgevolgd worden en kan proactief opgetreden worden om de continuïteit van ophaling en verwerking steeds te garanderen”, wordt beklemtoond.

Boerenbond rekent er ten slotte op dat de ministers van Landbouw ook op Europees vlak aandringen om verantwoordelijkheid te nemen in het opvangen van de economische impact van deze crisis, prioritair voor de zwaar getroffen dierlijke sectoren.

Bron: naar BB – 20 november 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *