BCZ: “Kaap 4 miljard liter melk wordt overschreden”

De Belg ‘in zijn kot’ kocht over de voorbije drie maanden maar liefst 15 procent meer melk en zuivelproducten dan voordien. “De lockdown-periode was dan ook een hectische tijd voor de Belgische zuivelverwerkers”, klonk het op de jaarvergadering van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie. Die werd voor het eerst in de geschiedenis van de BCZ virtueel gehouden.

Advertising

Met een toenemende tewerkstelling, een positieve handelsbalans en een forse toename van investeringen, heeft de zuivelindustrie in 2019 een mooi resultaat gerealiseerd. De zuivelverwerkers waren 2020 met positieve vooruitzichten begonnen. Maar toen kwam het coronavirus…

“In bepaalde weken moest tot 50 procent meer consumptiemelk geproduceerd worden terwijl het in standhouden van de logistieke keten onder de corona-beperkingen een immense uitdaging was. Ik ben fier op onze melkverwerkers, die in moeilijke tijden, met creativiteit, flexibiliteit en extra inzet de bevoorrading van de winkels met melk en zuivelproducten hebben kunnen garanderen”, aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ.

Advertising

De tewerkstelling in de zuivelindustrie neemt voor het vierde opeenvolgende jaar toe met 2 procent. De zuivelindustrie realiseerde in 2019 een overschot op de handelsbalans voor zuivelproducten van 90 miljoen euro. Maar omdat er minder buitenlandse melk voor verwerking in ons land werd ingevoerd daalde de omzet met 8 procent tot 4,9 miljard euro.

Meer koeien, minder leveraars

Het jaarverslag 2019 toont opnieuw een stijging in het aantal melkkoeien, nl. met 2 procent tot zo’n 536.000. Het aantal melkleveraars daalde echter met 3 procent t.o.v. 2018. Er waren eind 2019 nog 6.792 leveraars actief, waarvan 60 procent Vlaamse en 40 procent Waalse. Een verhouding die al vele jaren constant blijft.

Eerder lage groei melkleveringen

De melkleveringen in 2019 stegen met 2,4 procent. Dit is een kleinere groei dan vorig jaar, en de laagste groei sinds 2013. Sinds 2009 zijn de melkleveringen in ons land met maar liefst 31 procent gestegen. In vergelijking met twee decennia eerder bedraagt die stijging zelfs 40 procent.  “In 2020 wordt de kaap van de 4 miljard liter melk overschreden”, staat er dan ook nu al met zoveel woorden in het jaarverslag.

Gemiddeld bijna 600.000 liter

In 2019 is het gemiddelde geleverde volume per melkveebedrijf gestegen met 5,4 procent, nl. tot 597.014 liter. Afgelopen decennium zijn de gemiddelde leveringen in België gestegen met 92 procent. Dit komt neer op quasi een verdubbeling en is het resultaat van een toename van de melkleveringen met 31 procent en een daling van het aantal melkleveraars met 32 procent. Veder valt op dat het aantal melkkoeien in de betrokken periode slechts met 7 procent toenam. De productie per melkkoe is dus behoorlijk gestegen.

Voor de gedetailleerde cijfers en tabellen kunt u het volledige jaarverslag hier downloaden Jaarverslag 2019 Belgische zuivelindustrie

Bron: naar BCZ 12 juni 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *