Belgische melkveestapel 2,7 procent gedaald

Volgens de voorlopige resultaten van de landbouwtelling mei 2017 huisvest België 521.000 melkkoeien (reforme inbegrepen). Het Vlaams gewest laat een daling van 2,1 procent noteren. In het Waals Gewest gaat het om een daling met 5,2 procent.

Op de melkveebedrijven in Vlaanderen zitten ruim 320.000 koeien. In Wallonië duikt de stapel met 198.441 melkkoeien onder de grens van 200.000 stuks.

Nog opvallend: Vlaanderen houdt zo’n 85.000 fokvaarzen aan, een stijging van 2 procent. Wallonië, dat traditioneel veel meer fokvaarzen huisvest, ziet dit bestand met 6,5 procent dalen tot 130.842 stuks.

Voor de telling heeft de Algemene Directie Statistiek zich gebaseerd op administratieve gegevens van de perceelaangifte bij de gewesten voor de berekening van de teeltoppervlakten en het aantal landbouwbedrijven. Voor de voorlopige resultaten van mei 2017 betreffende de dieren werden de gegevens van Sanitel gebruikt, in combinatie van coëfficiënten voor de dierencategorieën die niet in Sanitel voorkomen. De coëfficiënten zijn berekend op basis van de landbouwtelling 2016. Omwille van de statistische betrouwbaarheid werden de enkele bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk gewest toegevoegd aan het Vlaams gewest.

België huisvest alles samen 2,45 miljoen runderen: 1,30 miljoen in Vlaanderen en 1,15 miljoen in Wallonië. Ongeveer een vijfde van deze populatie (518.000 dieren) staat als ‘melkkoeien’ gecatalogeerd.

Voor de volledige cijfers klik LANDBOUWTELLING 2017 voorlopige resultaten.

Bron: FOD Economie – november 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *