Belgische zuivelsector krijgt brancheorganisatie

Op 18 maart 2019 zullen de voorzitters van de Boerenbond, het ABS en de FWA samen met de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) de oprichtingsakte van de ‘Brancheorganisatie Zuivel’ formeel ondertekenen.

’t Stappeshof (www.stappeshof.be) in Merchtem zal het decor van het gebeuren vormen.

Advertising

De Belgische landbouworganisaties van het Agrofront en de zuivelindustrie vertegenwoordigd in BCZ-CBL kennen een lange traditie van interprofessionele samenwerking. Dat overleg heeft heel wat initiatieven – zoals IKM en de Duurzaamheidsmonitor Melkveehouderij – tot stand gebracht via informele interprofessionele overlegstructuren.

“Nu de overheid zich op verschillende beleidsniveaus terugtrekt uit een aantal domeinen en gezien het toenemende belang van een goed functionerende zuivelketen, hebben de landbouworganisaties en BCZ-CBL beslist om hun samenwerking te formaliseren in een brancheorganisatie”, luidt het vanwege de initiatiefnemers.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: