Beslissingsboom verduidelijkt administratie bij transport van landbouwdieren

De dienst Dierenwelzijn ontvangt geregeld vragen over de vergunningen en andere documenten die nodig zijn bij het transport van landbouwdieren. Daarom werd er nu een eenvoudige beslissingsboom ontwikkeld waarmee voor elk transport bekeken kan worden wat de vereisten zijn.

Commercieel of niet?

Advertising

Het transport van landbouwdieren wordt in de EU beschouwd als een commerciële activiteit waarvoor een vergunning, een getuigschrift vakbekwaamheid en een sanitaire toelating nodig zijn.

Het transport wordt echter als niet-commercieel beschouwd en er zijn geen vergunningen of keuringen nodig wanneer het transport:

  • helemaal geen handelskarakter heeft
  • een handelskarakter heeft, maar gebeurt met een eigen vervoermiddel over een afstand van minder dan 50 km
  • kadert in bedrijfsvoering , bv. transport tussen twee stallen van hetzelfde bedrijf of van een stal naar de weide
  • van of naar een dierenkliniek is
  • van of naar een prijskamp is waar er geen dieren verkocht worden
  • van één enkel fokdier is
  • in het kader is van het houden van een beperkt aantal dieren als hobby

 

 

Twee soorten vergunningen

De vergunning en keuring van het voertuig vraagt u aan bij de dienst Dierenwelzijn. Voor de sanitaire toelating moet u bij het FAVV zijn. Het getuigschrift vakbekwaamheid krijgt u als u slaagt in een examen afgenomen door DGZ.

Er zijn twee soorten vergunningen: type 1 (voor kort transport) en type 2 (voor lang transport) afhankelijk van de duur van het transport en van het al dan niet overschrijden van de landsgrens.

Als het transport beperkt is tot het binnenland en niet meer dan 12 uur duurt, is dit een kort transport en heeft u een type 1 vergunning nodig. Als het meer dan 12 uur duurt, is het een lang transport en moet u een type 2 vergunning hebben.

Als het transport de landsgrenzen overschrijdt en niet meer dan 8 uur duurt, heeft u een type 1 vergunning nodig. Als het meer dan 8 uur duurt moet u een type 2 vergunning hebben.

Een voorafgaandelijke keuring van het voertuig is enkel nodig bij gebruik voor lang transport.

U moet er rekening mee houden dat voor de berekening van de transportduur niet alleen het eigenlijke vervoer meegerekend moet worden, maar ook het laden, het lossen en het stallen tijdens tussenstops én tussenstops zonder uitladen, zoals bv. op een veemarkt.

Meer informatie en de formulieren voor de vergunning en de keuring vindt u op de website: www.vlaanderen.be/dierenwelzijn in de rubriek ‘Dieren transporteren’.

Tevens hitteplan

Wijzen we er tot slot ook op dat er voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee naar slachthuizen per 7 augustus 2020 een hitteplan in werking is getreden. Dat zijn de bevoegde minister Ben Weyts en de beroepsverenigingen FEBEV, VIP en NVP overeengekomen. Het plan werkt met een kleurcode, die overeenkomt met de kleurcode van het KMI.

Bronnen: Departement Omgeving 10 augustus en kabinet minister Weyts 7 augustus 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *