Bijkomende betalingen premies campagne 2019

Op 20 december 2019 heeft het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers verricht. Het gaat om een bijkomende betaling van de basisbetaling, de premies voor jonge landbouwers, vergroening en voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. Eind oktober werd al 70% van deze premies uitbetaald. De resterende 5% wordt uitbetaald in 2020.

Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers

Advertising

De premie voor jonge landbouwers wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast. Aangezien de exacte overschrijding nog niet bepaald kan worden, werd een voorlopige overschrijdingscoëfficient van 0,40 gehanteerd. De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een bijkomende betaling van € 13,30 per geactiveerd betalingsrecht. De betaling van het resterende saldo van 5% van de basisbetaling en van de premie voor jonge landbouwers is gepland rond eind maart 2020.

Premie voor vergroening

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,70% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind maart 2020 krijgen de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, hun vergroeningspremie (100%) uitbetaald. De landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, krijgen dan het resterende saldo van de vergroeningspremie (nog 5%).

Premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Het premiebedrag per premiegerechtigde zoogkoe is voor de campagne 2019 vastgesteld op € 158. Hiervan werd nu bijkomend 25%, ofwel € 39,5 per zoogkoe, uitbetaald.

De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hadden in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019, ontvingen nu nog geen betaling.

De betaling van het resterende saldo voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben tijdens het volledige kalenderjaar 2019, beperkt tot het aantal premierechten van de landbouwer, staat gepland omstreeks eind april 2020.

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor een landbouwer hoger is dan € 2.000, wordt op het bedrag boven de € 2.000 een verlaging van 1,432635% toegepast. Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun in het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni 2020. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni 2020 nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Bron: naar Departement Landbouw en Visserij – 23 december 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: