Biomelk bracht in 2017 bruto gemiddeld een derde meer op dan gangbare melk

Het prijsverschil tussen gangbare en biologische melk blijft groot.  Zo blijkt uit het Biorapport 2017.

De gemiddelde nationale prijs van rauwe melk bedroeg in 2017 27,6 euro per 100 liter, terwijl de productiekosten (incl. arbeid) voor diezelfde hoeveelheid volgens de European Milk Board opliepen tot iets meer dan 41 euro. Vanaf de tweede helft van 2016 zorgde een toegenomen vraag naar zuivel op de internationale markten voor een heropleving van de melkprijs. Onder invloed van een hoge boterprijs zette een verder herstel van de gangbare melkprijs zich door in 2017: de gemiddelde nationale prijs van rauwe melk bedroeg 36,1 euro per 100 liter; een stijging met 30 procent ten opzichte van 2016.

Advertising

Ook biologische melk kende in 2017 een aanzienlijke productiestijging: als gevolg van de gefaseerde omschakeling van 12 Vlaamse melkveehouders naar biologische productie (percelen in 2016, dieren in 2017) steeg het aanbod biologische melk op de Vlaamse markt van 7,2 miljoen naar ongeveer 13 miljoen liter. Desondanks bleef de prijs stabiel aangezien Biomilk.be, een coöperatie van een veertigtal Belgische biologische melkveebedrijven, een melkprijs van 48 euro per 100 liter garandeerde.

De productie van biologische melk kon de melkveehouder in 2017 bruto gemiddeld een derde meer opbrengen dan eenzelfde hoeveelheid gangbare melk. Een studie van ILVO en Bioconsult (Bijttebier J., Govaerts W., 2016) raamde de productiekosten (incl. arbeid) van biologische melk voor het jaar 2014 op 49,9 euro per 100 liter. Het kostendekkend percentage van biomelk ligt dus aanzienlijk hoger dan dat van gangbare melk, wat ook het grote aandeel omschakelaars in die sector kan verklaren.

Bron: Biorapport 2017 – Departement Landbouw en Visserij – 15 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *