Biomelkveestapel met slechts 200 stuks gegroeid

Ook in 2018 zet de groei van de biologische landbouw in Vlaanderen zich voort. Vlaanderen telt nu 70 bedrijven met rundvee onder biocontrole, welgeteld slechts één meer dan in 2017. De consumptie van biologische producten stagneert bovendien. Dat alles blijkt uit het biorapport 2018 opgesteld door het Departement Landbouw en Visserij.

Het  aantal Vlaamse landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie is vorig jaar gestegen tot 514 bedrijven (+ 10%). Er waren 56 nieuwe aanmeldingen; 11 bedrijven stopten hun biologische productie.

Advertising

Het biologisch en omschakelingsareaal groeide in Vlaanderen aan tot 7.913 hectare (+7%) en maakt nu ongeveer 1,3% uit van het totale Vlaamse landbouwareaal. Ruim 70% van de totale netto-aangroei van het bio­areaal is te danken aan de producenten die zich in 2018 als nieuwkomer hebben aangemeld.

Grasland, weiden en bossen nemen bijna 39% van het totale Vlaamse biologisch areaal in. De tweede grootste teeltgroep zijn de voedergewassen en groenbedekkers met een aandeel van meer dan 25%. Dat areaal bestaat voor ruim 95% uit klavergewassen voor gebruik ter verbetering van de bodemstikstofvoorziening en als eiwitrijk ruwvoeder in de veeteelt.

70 rundveebedrijven onder biocontrole

146 van de 514 Vlaamse biologische landbouwbedrijven (28%) houden dieren die onder biocontrole staan, al dan niet gecombineerd met een vorm van plantaardige productie. Bij 31 biologische landbouwbedrijven zijn er diverse diergroepen (d.w.z. runderen, varkens, pluimvee, enz.) als bio geregistreerd op het bedrijf. De andere 115 producenten beperken hun bioproductie tot één diergroep. Vlaanderen telt 70 ‘bedrijven met rundvee’ onder biocontrole; 44 daarvan houden uitsluitend rundvee.

3.200 biomelkveekoeien

Meer dan een kwart van de Vlaamse biologische landbouwbedrijven heeft biologische dierlijke productie, al dan niet gecombineerd met een vorm van plantaardige productie. Het totale aantal als bio geregistreerde dieren steeg met 15% ten opzichte van 2017.

De totale Vlaamse landbouwsector beschouwend is ongeveer 12% van de landbouwbedrijven gespecialiseerd in melkproductie. Bekijken we de biologische dierlijke productie wat meer in detail, dan zien we dat de twee vaakst voorkomende bedrijfstakken de gespecialiseerde leghennen- en melkveehouderij zijn met elk een aandeel van 5% van de biolandbouwbedrijven.

Concreet is het aantal melkkoeien onder biocontrole gestegen van 2.984 naar 3.181 stuks (+ 7%), amper 200 stuks meer dus dan in 2017.

Voor het volledige rapport klik Biorapport_2018_digitaal

Bron: Biorapport 2018 – Departement Landbouw en Visserij – 6 mei 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: