Blauwtong: export van kalveren naar Nederland opnieuw mogelijk

Naar aanleiding van de bevestiging van het aanwezigheid van het Blauwtongvirus serotype 8 in België heeft het FAVV een bilateraal akkoord afgesloten met Nederland. Veehouders kunnen nu toch kalveren jonger dan 90 dagen naar de noorderburen verzenden, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

Het verplaatsen naar Nederland van kalveren jonger dan 90 dagen, en die niet bestemd zijn voor directe slacht, is toegestaan mits de dieren voldoen aan de volgende voorwaarden:

Advertising
  • De kalveren zijn met gunstig resultaat getest voor BTV8 (PCR-test). De test is op zijn vroegst 7 dagen vóór de verplaatsing uitgevoerd. Het poolen van de volbloedstalen (1/10) voor het uitvoeren van de testen is toegelaten.
  • De kalveren zijn op het moment van de bloedname behandeld tegen aanvallen door insecten met een uitwendig toe te passen insecticide dat voor gebruik bij runderen is toegelaten. Het insecticide moet volgens voorschrift van de fabrikant worden gedoseerd.

Voor elk individueel kalf zal gecontroleerd worden of het voldoet aan deze voorwaarden.

Vanaf donderdag 23 mei 2019 zal het FAVV loten kalveren bestemd voor Nederland, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen certificeren.

Er wordt momenteel nog overlegd met Italië, Spanje en Slovenië om ook hier bilaterale akkoorden af te sluiten om zo de handel in levende runderen te vergemakkelijken.

Bron: DGZ – 23 mei 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: