Blauwtong: federale overheid moedigt vaccineren aan

Na onderzoek van de rundveebedrijven en schapenhouderijen gelegen rond het besmette bedrijf in de provincie Luxemburg blijkt dat 5 andere bedrijven ook besmet waren. Dit bevestigt dat de ziekte – die wordt verspreid via besmette vectoren (kriebelmuggen) – circuleert of heeft gecirculeerd in het betreffende gebied. In een gezamenlijke nieuwsbrief moedigen de FOD volksgezondheid, FAVV en FAGG het vaccineren sterk aan, kwestie van de dieren te beschermen en de besmetting in te dijken.

Vrijwillig maar sterk aangemoedigd

Advertising

De vaccinatie is nog steeds vrijwillig maar wordt door de autoriteiten sterk aangemoedigd.
De vaccins tegen blauwtong serotype 8, die gratis ter beschikking werden gesteld door het Sanitair Fonds, zijn niet langer beschikbaar. De federale autoriteiten hebben het echter mogelijk gemaakt om vaccins tegen de serotypes 4 en 8 op de Belgische markt te brengen (mits registratie).

Het vaccin tegen blauwtong serotype 8 is momenteel in beperkte hoeveelheden beschikbaar op de Belgische markt, maar er zijn op korte termijn leveringen van grote hoeveelheden voorzien. De dierenarts koopt het vaccin aan via het klassieke distributiecircuit voor diergeneesmiddelen. Indien de vaccins van het gewenste serotype effectief niet beschikbaar zijn, dan mag gebruik worden gemaakt van het cascadesysteem.

De bedrijfsdierenartsen en de veehouders bekijken samen wat de beste vaccinatiestrategie is, al naargelang de situatie. Daarbij moeten ze in het achterhoofd houden dat blauwtong serotype 4, het serotype dat momenteel al overal in Frankrijk te vinden is, ‘morgen’ al in België kan zijn. De procedure ‘verhoogde waakzaamheid’, die werd ingesteld door het FAVV, blijft van toepassing voor dit serotype.

Wat met intracommunautair handelsverkeer?

Meestal is de vaccinatie tegen blauwtong serotype 8 noodzakelijk om dieren te kunnen uitvoeren naar gebieden die vrij zijn van dit serotype. In dat geval komen enkel conforme vaccinaties – uitgevoerd en gecertificeerd door de dierenarts – in aanmerking voor de uitvoercertificering. Er zijn geen specifieke voorwaarden voor de uitvoer van dieren naar landen of gebieden van de EU die ook onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot serotype 8.

De uitvoer van slachtrunderen is toegelaten naar alle Nederlandse slachthuizen zonder vaccinatievoorwaarden, onder voorbehoud van een voorafgaande melding 48 uur vóór het vertrek.

De uitvoer van jonge dieren die nog niet werden gevaccineerd, bijvoorbeeld nuchtere kalveren, naar landen of gebieden die vrij zijn van blauwtong serotype 8, is momenteel niet mogelijk. Het FAVV stelt alles in het werk om deze uitvoer onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken door middel van akkoorden met de betrokken landen.

De situatie in Frankrijk

Sinds midden december 2018 maken de Franse autoriteiten in meerdere departementen in Frankrijk melding van kalveren die blind worden of sterven in enkele dagen tijd of die een gebrek aan levensvatbaarheid vertonen bij de geboorte.

Sinds januari 2019 is het aantal meldingen van dit soort gevallen aanzienlijk toegenomen. De PCR-test die werd uitgevoerd op meer dan 400 bloedmonsters van deze kalveren toonde aan dat 94 procent van de betrokken dieren positief was voor blauwtong serotype 8. Een besmetting met het schmallenbergvirus kon worden uitgesloten.

De vaststelling van blauwtong serotype 8 bij kalveren jonger dan één week die geboren zijn tijdens een vectorvrije periode doet vermoeden dat deze kalveren besmet raakten in de baarmoeder.  In de getroffen bedrijven was 2 tot 15 procent van de pasgeboren dieren besmet. Er worden momenteel nog andere analyses uitgevoerd. In 2008 maakte België een gelijkaardige situatie mee.

Bron: DGZ naar FOD volksgezondheid, FAVV en FAGG – 12 april 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: