Blauwtong-update: nu ook akkoord met Spanje voor veehandel

Het FAVV heeft, net als met Nederland, nu ook een akkoord met Spanje afgesloten voor de export van runderen, schapen en geiten. Hierdoor kunnen vanaf 10 juni 2019, runderen, schapen en geiten onder bepaalde voorwaarden toch naar Spanje geëxporteerd worden.

Advertising

De voorwaarden die gelden voor Spanje en Nederland zijn verschillend, enerzijds wat betreft de leeftijd van de dieren en anderzijds door het aantal te poolen bloedmonsters voor PCR-analyses. Zo accepteert Nederland het poolen van 10 bloedmonsters en Spanje slechts 3.

Voorwaarden voor dieren ouder dan 70 dagen

Advertising

Voor de export naar Spanje moeten de runderen, schapen en geiten ouder dan 70 dagen voldoen aan één van de onderstaande voorwaarden:

  • De dieren zijn gevaccineerd tegen BTV8* én zijn afkomstig van gevaccineerde beslagen (BTV8). Dit houdt in dat alle dieren op hetzelfde beslag gevaccineerd zijn tegen BTV8.
  • De dieren zijn vóór de verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen tegen vectoren beschermd door behandeling met insecticiden én zijn ten minste 14 dagen na het begin van de bescherming tegen vectoren aan een PCR-test voor blauwtong onderworpen met gunstig resultaat. Het poolen van de volbloedmonsters (1/3) voor het uitvoeren van de testen is toegelaten.

*Een dier wordt als gevaccineerd beschouwd wanneer er meer dan tien dagen en minder dan een jaar is verstreken sedert de laatste vaccinatie (de tweede injectie indien vereist bij een primovaccinatie).

Voorwaarden voor dieren jonger dan 70 dagen

De runderen, schapen en geiten jonger dan 70 dagen moeten voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

  • De dieren zijn geboren uit gevaccineerde (BTV8) moederdieren én zijn afkomstig van gevaccineerde beslagen (BTV8).
  • De dieren zijn vóór de verzending gedurende een periode van ten minste 14 dagen tegen vectoren beschermd én zijn ten minste 14 dagen na het begin van de bescherming tegen vectoren aan een PCR-test voor Blauwtong onderworpen met gunstig resultaat. Het poolen van de volbloedstalen (1/3) voor het uitvoeren van de testen is toegelaten.

Vanaf 10 juni 2019 zal het FAVV loten runderen, schapen of geiten bestemd voor Spanje, die voldoen aan deze voorwaarden, kunnen certificeren.

Het FAVV is nog in overleg met Italië en Slovenië om ook hier bilaterale akkoorden af te sluiten om zo de handel in levende runderen te vergemakkelijken.

Bron: DGZ naar FAVV – 6 juni 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *