Botulisme: vernieuwd protocol in werking; heffing stijgt vanaf 1 juli

Om in de toekomst de uitbetaling van een tussenkomst bij een zware botulisme-besmetting nog beter te verzekeren, besliste MilkBE, de brancheorganisatie opgericht door de landbouworganisaties ABS, Boerenbond, FWA en de zuivelindustrie BCZ-CBL, de heffing vanaf 1 juli 2020 te verhogen met 0,015 euro per 1.000 liter tot 0,0805 euro per 1.000 liter (excl. BTW).

Ter herinnering

Advertising

In 2019 nam MilkBE het beheer van het steunprogramma voor botulisme over van het Sanitair Fonds. De vergoeding ter dekking van de waarde van de vernietigde melk bleef toen behouden. De regeling van het Sanitair Fonds is ondertussen uitgebreid met een steunprogramma bij zware sterfte van melkkoeien. Het voor botulisme ingezamelde geld wordt in een apart fonds ondergebracht.

Vernieuwd protocol

Na een jaar ervaring bleek het noodzakelijk de berekeningssystematiek bij te sturen en zo een hogere tussenkomst bij zware sterfte voor grote melkveebedrijven toe te laten. Deze bedrijven dragen in verhouding ook meer bij tot het fonds. Ook wordt de waarde van een melkkoe vastgelegd op een realistisch bedrag van 1.600 euro per melkkoe. De vernieuwde versie van het Protocol trad in voege op 10 maart 2020 en is online beschikbaar via deze link: https://www.bcz-cbl.be/nl/over-bcz/milkbe/ .

Verhoogde bijdrage

Om bovenstaande beslissingen uit te kunnen voeren, wordt een verhoging van de bijdrage voor melkveehouders doorgevoerd vanaf 1 juli 2020. De bijdrage zal stijgen met 0,015 euro per 1.000 liter. Voor een gemiddeld Belgisch mekveebedrijf van 600.000 liter stijgt de bijdrage dan met 9 euro per jaar. Dit wordt vervat in de lijn ‘MilkBE’ op de melkgeldafrekening, die vanaf deze zomer dan 0,0805 euro per 1.000 liter (excl. BTW) zal bedragen.

Bron: naar MilkBE – 25 maart 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: