CO2-voetafdruk en ammoniakuitstoot kunnen fors lager, leren projecten Wings en Jumpstart

De mestverwaardingsinitiatieven van Danone en FrieslandCampina getest binnen respectievelijk de projecten Wings en Jumpstart stellen melkveehouders in staat hun CO2-voetafdruk met 3 tot 20 procent en de ammoniakuitstoot met 40 tot 45 procent te verminderen. Zo blijkt uit een studie die op 27 november 2019 op het congres ManuREsource in Hasselt werd voorgesteld. Jammer genoeg zijn de technieken voor het omzetten van dierlijke mest in kunstmest nog niet breed uitrolbaar. Enerzijds is de nutriëntenrecuperatie relatief duur en anderzijds worden de producten nog niet erkend als kunstmest volgens de Europese Nitraatrichtlijn.

Op 27 en 28 november 2019 vond in Hasselt de vierde editie van ManuREsource, een internationale conferentie rond mestverwerking, plaats. Daar werden de resultaten van SAFEMANURE, een tweejarig onderzoek uitgevoerd door het Europese Joint Research Centre (JRC) in opdracht van DG ENVIRONMENT, voorgesteld.

De studie geeft criteria waaraan uit mest gerecycleerde meststoffen, zoals ammoniumzouten en mineralenconcentraten, moeten voldoen om boven de 170 kg dierlijke stikstof per hectare per jaar toegepast te kunnen worden. Het onderzoek toonde aan dat o.a. ammoniumzouten uit stripping-scrubbinginstallaties en mineralenconcentraten uit omgekeerde osmose veel potentieel hebben om in de toekomst als kunstmestvervangers erkend te worden.

Uit de studie blijkt dat de milieueffecten of risico’s voor de volksgezondheid verwaarloosbaar zijn bij het gebruik van de uit mest gerecycleerde stikstofmeststoffen, ‘RENURE’ gedoopt in het rapport, als aan de gestelde criteria wordt voldaan. De onderzoekers besluiten dat het gebruik van de gerecycleerde meststoffen kansen biedt voor het beter sluiten van kringlopen en voor het efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen in de Europese voedselketen.

Danone  en FrieslandCampina hebben beide een sterke agenda op gebied van de verduurzaming van de landbouw en zetten zich actief in voor circulariteit. Ze werken samen op het brede thema van mest in Nederland en België. Dat doen ze ook door in te zetten op innovatieve technieken; FrieslandCampina met Jumpstart, Danone met Wings, telkens in samenwerking met melkveehouders.

Wings, een project van Danone in samenwerking met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) en een pilootgroep van melkveehouders, heeft een installatie getest waarbij mestoverschotten worden verwerkt tot kunstmest. Marion Bloemendal, projectmanager bij Danone België: “Door mestafzet te hergebruiken als grondstof zetten we een belangrijke stap richting circulaire landbouw. Dat is goed voor de planeet en goed voor een economisch sterke landbouw.”

Ynte de Vries, Manager Farm Energy bij FrieslandCampina over Jumpstart, waarbij groene energie en mineralenconcentraat uit mest worden gewonnen: “In Nederland is de uitrol van Jumpstart-eenheden volop bezig. Op boerderijen met voldoende mest (vanaf ca. 175 melkkoeien) is een goede financiële businesscase haalbaar. Met de toelating van het Jumpstart-mineralenconcentraat als kunstmestvervanger komt er een extra verdienmodel bij. Met Jumpstart genereert de veehouder extra inkomsten, terwijl hij tegelijkertijd zijn boerderij toekomstbestendig maakt.”

Bron: naar Danone Belgium – 28 november 2019

 

·

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *