CRV zet nettoresultaat van half miljoen euro neer

Als gevolg van de wereldwijde coronapandemie was 2019-2020 ook voor CRV een bewogen boekjaar. Niettemin steeg de omzet en werd een positief resultaat gerealiseerd. De coöperatie kan dan ook 346.000 euro ledenvoordeel uitkeren.

De omzet van de CRV Holding over het boekjaar 2019-2020 bedraagt 172 miljoen euro. Een iets grotere veestapel in Nederland en Vlaanderen compenseerde de daling van de omzet tijdens de lockdown eerder dit jaar, toen onder andere mpr-activiteiten tijdelijk moesten worden opgeschort. De omzet van de buitenlandse businessunits bleef over het algemeen stabiel, waarbij een opvallende stijging in Brazilië kon worden geboekt.

CRV realiseerde een lager bedrijfsresultaat dan in het vorige boekjaar door enkele eenmalige lasten. De marge werd dan weer positief beïnvloed door hogere omzetten van genetisch materiaal en informatieproducten. Bijkomend zorgden de beperkingen als gevolg van coronamaatregelen voor verlaging van de kosten, onder andere voor reizen. Hier staat tegenover dat de organisatie in het afgelopen boekjaar opnieuw meer investeerde in onderzoek en innovatie. Met een eigen vermogen van 87,4 miljoen euro en een goede solvabiliteit blijft de financiële positie van CRV onverminderd sterk.

Het boekjaar werd afgesloten met een nettoresultaat van 498.000 euro. De ledenraad heeft op voordracht van het hoofdbestuur besloten om dit jaar weer ledenvoordeel uit te keren. Dit betekent dat, naar rato van de omzet, een bedrag van in totaal 346.000 euro zal worden uitbetaald. Dit is al in de jaarcijfers verwerkt.

Voor een samenvattend overzicht klik Kengetallen CRV 2019-2020

Voor het volledige digitale jaarverslag klik CRV jaarverslag 2019-2020

Bron: naar CRV – 18 december 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *