De beste maïs voor de beste prijs!

De  maïsoogst ligt reeds enige tijd achter ons. Ook die van de proefvelden. De resultaten zijn, na vertraging, eindelijk berekend en gepresenteerd. Voor sommige instanties is het lastig gebleken om betrouwbare resultaten te realiseren. Daarom is het ook zo belangrijk om meerdere bronnen te raadplegen voordat de juiste maïsrassenkeuze gemaakt kan worden. Zeker wanneer het gaat om een correcte beoordeling van vroegrijpheid en legering, fusarium en ziekteresistenties (de zogenaamde risicofactoren) dan blijken er tussen Nederland en België, zelfs binnen één en hetzelfde maïsras, grote verschillen te bestaan.

Om de maïsrassenkeuze voor seizoen 2020 te vereenvoudigen, staan de resultaten uit beide landen in één overzichtelijke tabel gepresenteerd.

Advertising

 

Overzicht resultaten top maïsrassen voor 2020

Tabel en grafieken_tekst_De Beste mais voor de beste prijs

Bron: Nederlandse en Belgische Rassenlijst, KWS proefvelden

Korrelopbrengst en werkelijke vroegrijpheid op basis van de korrel leidend in maïsrassenkeuze

Verspreid over de Benelux worden er ieder jaar op eigen proefvelden, maar ook op velden van officiële instanties maïsrassen op zowel silomaïs- als op korrelmaïskwaliteiten beoordeeld. Moderne en nieuwe maïsrassen als onder andere PRIXDOR, PAPAGENO en CORAZON zijn daar het ultieme resultaat van. Ten opzichte van heel veel bekende maïsrassen behalen bovengenoemde rassen al gauw 200-250 euro meeropbrengst per hectare.

In onderstaande grafieken worden de werkelijke gemeten verschillen tussen vele reeds bekende, maar ook nieuwe maïsrassen gepresenteerd. De resultaten van de verschillende KWS-rassen in de grafieken zijn stabiel goed, reproduceerbaar over de jaren en daarmee betrouwbaar. Hoe hoger de positie van het betreffende ras is in de grafiek, des te beter is de opbrengst. De rassen die het meest rechts geplaatst staan zijn de vroegste in korrelrijpheid, wat alles zegt over de werkelijke vroegrijpheid van het maïsras. Ook wanneer gekozen wordt voor oogst van deze maïs als silomaïs. De korrel bevat 90 tot 95% van de voederwaarde van de totale plant. De korrelopbrengst en de werkelijke vroegrijpheid van de korrel zijn daarmee het meest bepalend als het gaat om de maïsrassenkeuze.

Voorkom wortellegering en kies voor oogstzekerheid bij de maïsrassenkeuze

Er zijn maïsrassen die na een zomerstorm volledig plat gaan. Het betreft hier de zogenaamde zomerlegering door wortelzwakte of ook wel wortellegering genoemd. Het nadeel is dat maïs zichzelf na legering niet meer kan oprichten en daarmee als verloren beschouwd moet worden. Het wel of niet voorkomen van wortellegering is genetisch bepaald, dus rasafhankelijk. Het vreemde is dat deze rassen, ondanks de slechte ervaring, willens en wetens toch nog steeds verkocht worden. De teler loopt hierbij een groot risico. Maïsrassen die in België niet op de Aanbevelende Rassenlijst terecht zijn gekomen wegens een te slechte stevigheid als gevolg van wortellegering, staan in Nederland ‘gewoon’ op de Rassenlijst en worden wel verkocht. Kies voor betrouwbaarheid en oogstzekerheid en zaai een stevig maïsras dat ongevoelig is voor wortellegering. In de bovenstaande grafieken waarin de silomaïsresultaten gepresenteerd worden, staan de voor wortellegering gevoelige maïsrassen (rood) en de ongevoelige maïsrassen (groen) geplaatst.

De beste rassen om problemen met wortellegering te voorkomen zijn: Autens, Prixdor, Papageno, Megusto, Havelio, Juvento, Kordalis, Kaprilias, Benedictio, Genialis, Kompetens, Iconico, Millesim, Corazon en Figaro.

 

Ook aandacht voor Rhizoctonia, Maïskopbrand en Builenbrand

Rhizoctonia

Soms zelfs al voor de bloei van het gewas kan legering van jonge maïsplanten als gevolg van een Rhizoctonia aantasting worden geconstateerd. Aan de plantvoet is een duidelijke remming van de ontwikkeling van het systeem van adventiefwortels (steltwortels) waar te nemen. Adventiefwortels verlenen de plant niet alleen extra stevigheid. Bij het zich vastankeren in de bodem vervullen zij ook de functie voor water- en nutriëntenopname. Het is met name oppassen bij een enge maïs/suikerbiet vruchtopvolging in het bouwplan vanwege hetzelfde Rhizoctonia-type dat schade veroorzaakt.

Kies preventief voor een maïsras met een bewezen Rhizoctonia-resistentie: Stabil, Colisee, Ricardinio, Benedictio, Rivaldinio, Torres, Ronaldinio, Figaro of Walterinio.

Maïskopbrand

Maïskopbrand is een schimmelziekte die de kolf en de pluim van een maïsplant in sporen omzet.   Pleksgewijs kunnen tot 100% van de planten aangetast zijn, wat kan resulteren in een grote opbrengstderving en kwaliteitsvermindering. Resistentieveredeling is succesvol gebleken.

De zaai van de volgende resistente rassen maakt dat de aantasting achterwege blijft:  Autens, Prixdor, Stabil, Megusto. Kordalis, Rancador of Figaro

 

Builenbrand

De schimmelsporen worden via de wind, door neerslag en insecten verspreid en infecteren beschadigde maïsplanten. Builenbrand treedt op wanneer maïs aan stresssituaties wordt blootgesteld (bijv. droogte, hagel, aantasting door fritvlieg). Gevoelige opbrengstverliezen kunnen ontstaan als de kolf tot brandbuilen wordt omgevormd. De opbrengst, kwaliteit, maar ook houdbaarheid van de ingekuilde maïs kunnen bij een ernstige aantasting worden gereduceerd. De oplossing is te o.a. vinden in de maïsrassenkeuze.

Kies een ras met een goede bewezen resistentie tegen builenbrand: Stabil, Prixdor, Keops, Magnet, Benedictio, Havelio, Juventus, Kordalis, Rancador, Agro Fides, Kompetens, Genialis, Iconico, Ronaldinio, Torres of Figaro.

 

KWS-maïszaadbehandelingen

Kiem- en bodemschimmels

Voor een afdoende bescherming tegen kiem- en bodemschimmels is maïszaad van alle KWS-maïsrassen standaard met REDIGO M behandeld. REDIGO M heeft van alle middelen de breedste werking.

Ritnaalden

Het middel SONIDO is ook in 2020 beschikbaar op een aantal speciaal geselecteerde topmaïsrassen van KWS om schade door de ritnaald zoveel als mogelijk tegen te gaan. Om zeker te zijn van levering is het wel belangrijk om vroegtijdig het behandelde maïszaad te bestellen.

Vogelvraat

KWS levert nu op maïszaad van alle KWS-maïsrassen INITIO BIRD PROTECT

  • Effectief afweermiddel tegen vogelvraat
  • Bevat alle ingrediënten voor een vlotte kieming
  • Bevordert wortelgezondheid en fosfaatopname
  • Vermindert koudestress-symptomen
  • Bevordert een snelle groei naar het 4-6 bladstadium*Bron: KWS, koudetest proeven 2019**Bron: KWS, planten gewogen na een koudetest van 5 weken bij een temperatuur van 12°C

Hoe komt u tot de beste  maïsrassenkeuze

  • Kies voor een passende (tijdige) vroegrijpheid op basis van de korrelvroegrijpheid
  • Kies voor een ras met de hoogste voederwaardeopbrengst (= korrelopbrengst) in de door u gekozen vroegrijpheidsklasse
  • Kies voor stay green als uiting van oogstzekerheid (goede waardering voor fusariumresistentie en andere risicofactoren op basis van informatie van verschillende proefveldinstanties).
  • Maak uw keuze en bestel zo snel mogelijk bij uw handelaar, uw regionale KWS adviseur of snel en eenvoudig op de webshop kwsmaiszaad.com.

 

Vroeg bestellen loont : De beste prijs en de zekerheid van het beste ras

 

Het is interessant om snel te bestellen in verband met de VROEGBESTELACTIE. Bij bestelling 1 februari 2020 ontvangt u 3 euro korting per eenheid maïszaad. U moet pas betalen bij levering en u bent zeker van de beste ras voor de beste prijs. En het maakt niet uit hoe u bestelt: elke handelaar die u wenst, levert.

Uw garantie is onze KWS-garantie!

 

www.kwsbenelux.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: