Derde Ivan Tolpe-prijs voor innovatieve nabewerking digestaat

Tim Keysers, uitbater van de biogasinstallatie Arbio (Antwerpen),  heeft met zijn project NPirriK de Ivan Tolpe-prijs 2019 gewonnen.

Donderdag 7 februari 2019 reikte het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, voor de derde keer de Ivan Tolpe-award uit. Het VCM wil hiermee de ontwikkeling van innovatieve mestverwerkingstechnieken ondersteunen. Tegelijk houdt de organisatie aldus de herinnering aan Ivan Tolpe, de pionier en innovator in de Vlaamse mestverwerkingssector, in eer.

Advertising

Voor de derde editie van de award werden er 5 projecten ingezonden; 3 kregen een nominatie. Het betreft: NPirriK (Vlaanderen), Van mest tot dierenvoeder (Nederland) en TAYA-AV (Israël). De winnaar werd door de VCM-leden bij stemming aangeduid.

Nabewerking digestaat

Het werd dus NPirriK, een nieuwe opeenvolging van nabewerkingen op het digestaat, het ruwe restproduct van de vergisting van 90.000 ton mest (60%) en organisch-biologisch materiaal (40%), in de Arbio-biogasinstallatie.

Met zijn project slaagt Tim Keysers er naar verluidt in een maximale hoeveelheid vocht uit het digestaat te halen met een minimaal verlies aan stikstof. Het resultaat van de bewerking met een zeefbandpers met bio-degradeerbare polymeren is een waterige fractie (80%) en een dikke fractie (20%).

De dikke fractie, die het grootste deel van de organische stof en fosfor bevat, wordt gedroogd en tot mestkorrels geperst. De waterige fractie, met het grootste deel aan stikstof en zouten (vooral kalium), wordt in een opeenvolging van een decantatietank en zelfreinigende filters naar een omgekeerde osmo gestuurd. Het luidt dat die driemaal minder energie verbruikt dan bij een vergelijkbare biologische stikstofverwijderingsinstallatie. Resultaat van de omgekeerde osmose is een stikstof- en zoutrijk concentraat en een zoutarm permeaat.

Het concentraat – dat anders zo moeilijk afzetbaar is – wordt dan verder opgemengd met de dikke fractie zodat er mestkorrels bekomen worden met een 3 tot 4 keer hogere stikstof-fosforverhouding. De mestkorrels worden zo een aantrekkelijk commercieel product; tegelijk kan het permeaat gebruikt worden als irrigatiewater op landbouwpercelen.

Het NPirriK-project haalde via ‘Vlaanderen Circulair’ eerder al een subsidie binnen van 100.000 euro. Dat heeft toegelaten de benodigde technologieën te verwerven. Arbio gaat momenteel dan ook met de concrete realisatie aan de slag. Keysers verwacht tegen eind 2019 volledig operationeel te zijn.

Van mest tot dierenvoeder

Elsinga Beleidsplanning & Innovatie verwierf de tweede plaats bij de stemming. Dit Nederlands bedrijf pakt met een praktische uitvoering uit voor het veilig recycleren van mest tot grondstoffen voor dierenvoeding. De techniek berust op een proces met stoom onder hoge druk (+40 Bar) en temperatuur (+250 °C). Het luidt dat alle ziekteverwekkende kunnen gesteriliseerd worden. Residuen van geneesmiddelen worden nagenoeg volledig afgebroken.

Digestaat-behandeling met nitrificatie-denitrificatie

Uit Israël dong Triple T met TAYA-AV mee. Deze techniek werd ontworpen om digestaat of dunne mestfractie te behandelen middels nitrificatie-denitrificatie. In twee afwisselend gevulde bassins, worden de bacteriën afwisselend blootgesteld aan anoxische (denitrificatie) en aerobe (nitrificatie en COD-verwijdering) condities. Sterk punt van deze aanpak is naar verluidt de lage energiekost en de betere afscheiding van slib en effluent.

Bron: VCM – 7 februari 2019

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: