DGZ en ARSIA gaan transregionaal samenwerken – Jawel Sire, er zijn nog Belgen!

Op vrijdag 21 februari 2020 ondertekenden DGZ Vlaanderen en haar Waalse zusterorganisatie ARSIA een intentieverklaring tot nauwere samenwerking over de gewestgrenzen heen. Het doel is om de duurzame ontwikkeling van de diergezondheid in het algemeen en van de veehouderijsector in België in het bijzonder nog efficiënter te kunnen ondersteunen.

Tot nu toe opereerde elke vereniging afzonderlijk alhoewel  er op regelmatige basis overlegd werd. Gaandeweg ontdekten beide organisaties de vele voordelen van een toenadering die nu vorm krijgt door nauwere samenwerking. Drijfveer is de noodzaak de middelen te bundelen om de dienstverlening te verbeteren en te ontwikkelen. “En dat tegen een nog betere kwaliteit-prijsverhouding voor de veehouderijsector, die meer dan ooit doeltreffende steun nodig heeft om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die in het verschiet liggen”, klonk het.

Advertising

Dematerialisatie paspoorten

Een eerste vrucht van de samenwerking is van Waalse origine. Het betreft de mobiele toepassing voor de administratieve opvolging van het pluimveetransport. Het luidt dat deze binnenkort zal zowel in Vlaanderen als in Wallonië gebruikt zal worden. Overigens zal de toepassing op termijn ook worden uitgebreid naar andere diersoorten. Van haar kant ontwikkelt DGZ een toepassing op tablets voor gebruik door dierenartsen tijdens hun bedrijfsbezoeken in geheel België. Nog later zal ook deze toepassing uitgebreid worden voor andere gebruikers. Een en ander past in de eis tot de ‘dematerialisatie van de paspoorten’ die voor april 2021 is aangekondigd.

Daarna grotere projecten

Maar de samenwerking richt zich ook op enkele grote projecten die een nationale dimensie vereisen. Zo moet de oprichting van een biobank het mogelijk maken om de resultaten op te slaan van DNA-testen die kunnen worden uitgevoerd op basis van oorbiopten van alle runderen in heel België. Insteek van deze biobank is traceerbaarheid van de stal tot op het bord volledig sluitend te maken.

De samenwerking over de gewestgrenzen heen zal ook een verdere ontwikkeling van auto-vaccins een impuls geven. Deze techniek vraagt immers investeringen die gemakkelijker haalbaar zijn op grotere marktschaal.

Bron: naar Yves Meert in Lait&Elevage – 23 februari 2020

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *