DGZ presenteert haar digitale jaarverslag

Ter gelegenheid van haar algemene vergadering afgelopen week gehouden publiceerde Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) haar jaarverslag 2019. Voorzitter Marcel Heylen blikte terug op een bedrijvig jaar.

Afgelopen jaar 2019 werden er een behoorlijk aantal van de operationele plannen opgestart die in het recentste meerjarenbeleidsplan zijn opgenomen. Een daarvan is de verdere uitrol van het Future Proof Project binnen de organisatie, waarbij de dienstverlening op geoptimaliseerd wordt.

Waren verder nog aan de orde van de dag:

  • de versterking van de samenwerking met MCC;
  • het verder uitbouwen van de activiteiten van Vivee;
  • de ontwikkeling van een duurzaam partnerschap met de Waalse zusterorganisatie ARSIA;
  • en de lancering in oktober van DjustConnect, een neutraal data-deelplatform voor de agrovoedingssector

“Ons doel bij dit alles: DGZ als organisatie van en voor veehouders, zowel in de nabije als in de verdere toekomst, de betrouwbare partner te laten zijn voor onze Vlaamse veehouders in ons gezamenlijk streven om met gezonde dieren goede economische resultaten te realiseren”, aldus voorzitter Marcel Heylen.

Belangrijkste gebeurtenissen op vlak van diergezondheid

Ook in 2019 bleven de commerciële varkensbedrijven vrij van Afrikaanse varkenspest. DGZ onderzocht serummonsters van meer dan 1.300 Vlaamse bedrijven in het kader van verhoogde waakzaamheid.

De PRRS-Monitor Biggen toonde ook in 2019 aan dat PRRSv maar beheersbaar is zolang de maatregelen consequent worden volgehouden. Enkel vaccineren is onvoldoende. In mei 2019 werd de Gids voor Goede Praktijken voor Berenleveranciers gepubliceerd. Deze is, net als de Gids voor KI-centra, raadpleegbaar op https://sdrp-prrs.be.

Naar aanleiding van de Aviaire Influenza H3-problematiek stelde DGZ mee een monitoringsprogramma op wat zorgde voor een sterke toename van het aantal pluimveemonsters dat onderzocht werd voor aviaire influenza ten opzichte van de voorbije jaren.

Vanaf 28 maart 2019 wordt België beperkingsgebied voor blauwtong serotype 8. De keuze om het hele grondgebied tot beperkingsgebied uit te roepen, zorgt ervoor dat de binnenlandse handel geen hinder ondervindt. Twee weken later verliest België het blauwtongvrij statuut. DGZ geeft aan dat vaccineren de boodschap blijft, als bescherming tegen de ziekte en om de handel te vrijwaren.

Samen met de sector voert DGZ het pilootproject IBR-tankmelk uit. Het percentage bedrijven met een IBR-vrij (I3 of I4) statuut steeg van 88% op 1 januari 2019 naar 90,4% op 31 december 2019. Het aantal BVD-vrije bedrijven bedraagt 98,3% van het aantal actieve rundveebeslagen.

De deelnamegraad aan het paratubercoluseprogramma blijft stabiel in 2019. Bijna 90% van de deelnemende melkveebedrijven had een A-opvolgingsstatus.

DGZ riep – en roept nog steeds – op om aandachtig te blijven voor besnoitiose als nieuw opduikende runderziekte in onze contreien, aangezien in ons land twee gevallen aan het licht kwamen.

Dalende trend inzake Identificatie en Registratie

Een paar uitzonderingen niet te na gesproken zetten de dalende trend in het aantal beslagen en aantal dieren zich ook in 2019 verder.

Herkauwers: het aantal rundveebeslagen daalt met 3%, het aantal dieren daalt met 1%; het aantal vleeskalverbeslagen en het aantal vleeskalveren blijft quasi stabiel.

Kleine herkauwers: het aantal schapenbeslagen daalt met 1%, het aantal hertenbeslagen met 2%. Bij de geitenbeslagen zien we sinds 2016 een groei, die ook in 2019 bevestigd wordt: een stijging van 3% in vergelijking met 2018.

Varkens: het aantal varkensbeslagen daalt met 2%; het aantal fokvarkens daalt met 2%, het aantal vleesvarkens daalt met 1%.

Pluimvee: de grootste uitzondering situeert zich in deze sector: het aantal pluimveebeslagen stijgt met 9% in vergelijking met 2018 en het aantal dieren stijgt met 1%. Deze stijging kunnen we vooral verklaren doordat het KB I&R steeds meer ingang vindt op het terrein, meer bepaald dat er meerdere beslagen op een inrichting worden geregistreerd. Anderzijds werden er vorig jaar ook een aantal nieuwe bedrijven opgericht.

Drie diercrisissen

Naar aanleiding van de Aviaire influenza bij pluimvee steeg vanaf het voorjaar 2019 het aantal onderzoeken. PCR-serologie was nog onbestaande in 2018 en ging naar 2.900 in 2019 en de ELISA-onderzoeken stegen spectaculair van 3.500 in 2018 naar 32.000 in 2019.

De dreiging van Afrikaanse varkenspest (AVP) vertaalt zich in een stijging in PCR-onderzoek van 17 in 2018 naar 642 in 2019. Ook bij autopsies in het kader van AVP (verhoogde waakzaamheid) een opmerkelijke stijging: meer dan 1.000 dieren werden onderzocht in 2019, in 2018 waren dat er net geen 200.

België werd in 2019 beperkingsgebied voor blauwtong serotype 8. Om dieren te kunnen exporteren naar landen die vrij waren van blauwtong, moesten de ze aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder een PCR-onderzoek. Dit had als gevolg dat het aantal onderzoeken in dit kader steeg van 0 in 2018 naar 481 in 2019.

Voor het volledige verslag klik Jaarverslag DGZ 2019

Bron: naar DGZ – 17 juni 202

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *