DGZ roept op tot regelmatige controle van het rundveeregister

DGZ herinnert rundveehouders eraan dat het zinvol is om regelmatig (jaarlijks bijvoorbeeld) na te gaan of hun rundveeregister nog overeenstemt met de databank. Tijdens dit een registernazicht worden de gegevens uit het register afgetoetst met de aanwezige dieren in de stal en de beschikbare identificatiedocumenten.

Nog volgens DGZ is dit ook het ideale moment om na te gaan of de nummers van de primo-oormerken die u nog liggen heeft overeenkomen met die op de lijst ‘Oormerknummers in voorraad’.

Advertising

“Door een regelmatig nazicht van het register spoort u zelf vergissingen op en vermijdt u nadien voor verrassingen te staan. Bijvoorbeeld op het moment dat er een dier uw beslag verlaat maar blijkt dat er geen identificatiedocument voor dit dier aanwezig is. Of wanneer u een geboortemelding wenst te registreren en het moederdier niet op uw inventaris blijkt te staan”, luidt het in de oproep.

In bepaalde gevallen kan een nazicht van het register ook kostenbesparend zijn voor u als veehouder. Wanneer er bijvoorbeeld een runderpaspoort ontbreekt en de afdrukdatum meer dan 1 jaar terug dateert, is een betalend bedrijfsbezoek ter plaatse nodig alvorens het identificatiedocument herdrukt kan worden. Een extra kost die u via een registercontrole kan voorkomen.

DGZ herinnert er ten slotte aan dat veehouders hun register op elk moment kosteloos kunnen raadplegen en afdrukken via Veeportaal. De beschikbare handleiding die u hierbij op weg kan helpen vindt u op de website van DGZ, via de link ‘Handleidingen Veeportaal’, met als titel ‘Afdrukken van een register’.

U kan ook deelnemen aan de jaarlijks georganiseerde registercampagne. Dan stuurt DGZ u in het begin van het nieuwe jaar een geprinte versie van het register aan een groepstarief. Dit tarief is goedkoper dan dat u in de loop van het jaar een actueel register zou bestellen via een bestelbon.

En volledigheidshalve herhalen we nog even dat u als veehouder ook uw tellingsgegevens kan registreren via Veeportaal, Voor alle duidelijkheid: deze registratie is niet verplicht. Op de website van DGZ is hiervoor via de link ‘Handleidingen Veeportaal’ de handleiding ‘Registercontrole’ beschikbaar.

Bron: DGZ – 14 december 2017

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *