Dierenarts mag bedrijfsbegeleidingsbezoeken in maart en april opschorten

Het federale crisiscentrum bevestigt dat de activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten tijdens deze coronacrisis.

Het FAVV zal in het begin van week 13 (van 23 tot 29 maart 2020) de erkende dierenartsen op de hoogte brengen welke te presteren opdrachten zij al dan niet moeten blijven uitvoeren, alsook volgens welke prioriteit dit dient te gebeuren.

Advertising

Het FAVV benadrukt in een mededeling alvast de essentiële rol van de erkende dierenartsen voor de vrijwaring van de voedselveiligheid, de volksgezondheid en dierengezondheid.

De voortzetting van de officiële opdrachten van erkende dierenartsen is dus primordiaal. De bewaking en het melden van een verdenking van aangifteplichtige dierenziekten blijven de hoogste prioriteit.

Mogen voorlopig wel stopgezet worden voor de maanden maart en april: de bedrijfsbezoeken in het kader van de bedrijfsbegeleiding. 

Hoe dan ook wordt aan de dierenartsen gevraagd om tijdens hun activiteiten de nodige maatregelen nemen ter bescherming van hun gezondheid, de gezondheid van diegenen met wie ze werken en deze van hun klanten. Maatregelen die betrekking hebben tot social distancing en een goede hygiëne zijn hierbij belangrijk.

Bron: naar FAVV – 21 maart 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *