Digitale brochure ‘Succesvolle opfok van jongvee op het melkveebedrijf’ beschikbaar

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een nieuwe publicatie klaar rond de ‘Succesvolle opfok van jongvee op het melkveebedrijf’.

Een goede opfok is belangrijk om onder meer de kans op een hoog melkproductieniveau van de latere melkkoe te verhogen. Hierbij is een goede ontwikkeling en juist gewicht bij de eerste inseminatie en eerste kalving van de vaars onontbeerlijk.

Advertising

Maar een goede opfok van jongvee is ook van essentieel belang voor het milieu en voor het dierenwelzijn. Zo zal een goede opfok het welzijn en de gezondheid van het jongvee verbeteren. Bij een lager aantal vervangingen is er ook minder jongvee nodig, wat zorgt voor een emissiereductie op kuddeniveau. Minder dieren met een even hoge totale melkproductie betekent immers ook minder methaanemissie, waarvan runderen de belangrijkste bron zijn.

Een optimale jongveeopfok is onder meer afhankelijk van de genetische aanleg, de voeding, de gezondheid, de sanitaire begeleiding en de huisvesting van het jongvee. Een goede opfok moet gezien worden als een investering voor de toekomst. Twee bezochte praktijkbedrijven tonen aan dat dit kan zonder spectaculaire ingrepen.

Deze brochure biedt de melkveehouders een aantal belangrijke handvaten voor een succesvolle opfok van het jongvee. Een maatregel waarbij zowel de melkveehouder als de maatschappij wint.

Voor de nieuwe brochure klik Opfok_van_jongvee.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 14 november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *