Ducarme laat bijkomende producten uit de Lactalis-fabriek Craon uit de handel nemen

Op 16 januari 2018 heeft minister Ducarme, ondanks het ontbreken van een RASFF-bericht, uit voorzorg beslist om in België alle Lactalis-producten geproduceerd in de fabriek van Craon uit de handel te nemen. De beslissing is een gevolg van de beslissing tot uit de handelname in Frankrijk en omdat er geen precieze informatie is over het mogelijke gevaar dat de betrokken producten inhouden.

Zoals eerder (lees Melkveebedrijf editie januari 2018 pagina 11) gerapporteerd werden er in Frankrijk salmonella-sporen teruggevonden in een aantal producten van Lactalis geproduceerd in de fabriek van Craon.

Eind 2017 werden 2 producten uit de fabriek van Craon die in België werden verkocht, door het FAVV uit de handel genomen, omdat ze mogelijks een gevaar konden vormen voor de gezondheid. Later volgde een RASFF door Frankrijk.

Inmiddels heeft het Franse bedrijf Lactalis beslist om alle producten uit de betrokken fabriek uit de handel te nemen en de Franse minister van Economie heeft deze informatie doorgegeven aan de pers.

Per 26 januari besliste minister Ducarme uit voorzorg om in België alle Lactalis-producten geproduceerd in de fabriek van Craon uit de handel te nemen. Op initiatief van België werden meerdere contacten gelegd met Frankrijk om bijkomende informatie te bekomen.

Eind 2017 heeft het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, bij navraag van minister Ducarme, trouwens bevestigd dat in België het aantal gevallen van salmonellose bij kinderen van 0 tot 4 jaar in 2017 niet is toegenomen, maar is afgenomen ten opzichte van het vorige jaar.

Consumenten kunnen op de website van het FAVV nagaan of het lotnummer van het product dat ze in hun bezit hebben onder deze beslissing valt.

www.favv.be

Bron: FAVV – 16 januari 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *