Economische parameters Vlaamse melkveesector voor vierde kwartaal 2019 terug boven vijfjarig gemiddelde

In het vierde kwartaal van 2019 nam de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector opnieuw toe na enkele mindere kwartalen. Dat kwam vooral door de stijgende melkprijzen. Aldus blijkt uit de Vlaamse melkveebarometer, die het Departement Landbouw en Visserij viermaal per jaar publiceert.

Advertising

De index van het actuele brutosaldo stijgt van 91,3 in het derde kwartaal van 2019 naar 108,3 in het vierde kwartaal van 2019. Het voortschrijdend brutosaldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, nam in dezelfde periode zeer licht af van 100,1 tot 99,0. Die index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2014-2018.

De melkprijs nam continu toe van 33,64 euro per honderd liter in september tot 36,42 euro per honderd liter in december 2019. De gemiddelde kwartaalprijs steeg zo van 32,71 euro per 100 liter in het derde kwartaal 2019 tot 35,36 euro per 100 liter in het vierde kwartaal van 2019. Dat is een stijging van 2,65 euro per honderd liter of 8 procent.

Advertising

In het vierde kwartaal van 2019 bedroegen de opbrengsten gemiddeld 39,30 euro per 100 liter, terwijl de variabele kosten gelijk waren aan 21,12 euro per 100 liter. Het brutosaldo bedroeg zo 18,18 euro 100 liter. Het familiaal arbeidsinkomen werd op 6,57 euro per 100 liter becijferd. De economische parameters voor het vierde kwartaal van het voorbije jaar 2019 kwamen zo na enkele mindere kwartalen terug boven het vijfjarig gemiddelde van 2014-2018.

Voor het volledig rapport is klik Vlaamse melkveebarometer vierde kwartaal 2019

Bron: naar Departement Landbouw en Visserij – 23 maart 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *