Een toekomstbeeld van de Vlaamse melkveehouderij na analyse van 200 bedrijfsplannen

Door de nog lopende subsidie ‘KRATOS-Raad op maat’ (www.lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos) is het mogelijk een gratis bedrijfsplan op te laten stellen en bespreken. Zo maakte bijvoorbeeld Liba in 2018 maar liefst 200 bedrijfsplannen. Op deze bedrijfsplannen werd nu een analyse verricht waarin de verwachte cijfers van 2025 vergeleken werden met de gerealiseerde boekhoudcijfers van 2018 gecorrigeerd naar een melkprijs van 32 cent.

32 cent is immers de gemiddelde melkprijs waaraan in deze plannen gerekend wordt. Merken we tevens op dat de bedrijven waarvoor een bedrijfsplan is opgesteld gemiddeld wat groter zijn dan het gemiddelde Vlaamse melkveebedrijf. Ze behalen tevens gemiddeld een hogere productie per koe en hebben een hogere intensiteit per hectare.

Advertising

Meer … koeien, vreemde arbeid, mestafzet en aankoop van ruwvoer

 • Bedrijven die in 2018 een bedrijfsplan hebben laten opstellen verwachten in 2025 gemiddeld gezien 45 koeien meer te hebben. Van 2018 tot 2025 zal hun productie met ruim 700 liter per koe per jaar stijgen.
 • In 2018 bestond 9 procent van de totale arbeid uit vreemde arbeid; in 2025 zien we dit stijgen tot 23 procent.
 • Bedrijven zullen in de toekomst meer te maken hebben met mestafzet en aankoop van ruwvoer. Voor de komende 7 jaar zal de intensiteit van deze groep toenemen met 7.085 liter FPCM per ha.
 • Lagere zelfvoorzieningsgraad en hogere operationele cashflow
 • De gemiddelde zelfvoorziening zal volgens de geanalyseerde bedrijfsplannen dalen van 93 naar 78 procent.
 • Waar het saldo gemiddeld met 88.500 euro per bedrijf toeneemt, stijgt de operationele cashflow slechts met gemiddeld 15.500 euro per bedrijf.

Algemene conclusies

 • De groei in aantal koeien zal in de toekomst afvlakken.
 • Melkveehouders zien nog groeimogelijkheden ondanks de stijging van de intensiteit en de noodzaak aan vreemde arbeid. Deze groei zal zich wel bij een beperktere groep van de bedrijven concentreren.
 • Als gevolg van deze groei, intensivering en inflatie zal de bodemopbrengstprijs (BOP) stijgen.
 • Hierdoor is er minder ruimte op melkveebedrijven voor het dragen van de kapitaalsaflossing en het realiseren van marge.
 • Dit zal aan de ene kant de financiering per liter laten dalen, of de marge onderaan de streep onder druk zetten.
 • Het oplopen van de BOP en waarschijnlijk de kritieke opbrengstprijs (KOP) zal de marge verkleinen en bedrijven gevoeliger maken voor prijsschommelingen in de markt.
 • Dit zal tot gevolg hebben dat de inkomensongelijkheid tussen de bedrijven verder zal oplopen.
 • In de plannen wordt echter gerekend met een stabiele melkprijs van 32 cent per liter FPCM geleverde melk. Enkele instanties zoals de KWIN en de Europese Commissie verwachten een licht stijgende melkprijs waardoor de marge per liter de komende jaren mogelijks behouden kan worden.
 • Hoe dan ook is groei nodig om het inkomen op peil te houden.

Lees het volledige verhaal (met gedetailleerd cijfermateriaal) in Melkveebedrijf, editie België december 2019, vanaf 29 november 2019 bij geabonneerden in de bus.

Bron: Evelien Voermans, Bas Aarts en Teun Van den Boom (Liba)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *