Eerste AMCRA-coördinator nieuwe manager Gezondheidszorg DGZ

Evelyne De Graef, die in 2012 coördinator van het toen pas opgerichte kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) werd, zal van 1 juli 2019 optreden als manager Gezondheidszorg bij DGZ.

Evelyne De Graef werd dierenarts aan de UGent in 2001. Vervolgens deed ze een doctoraat in de veterinaire bacteriologie met focus op antibioticaresistentie.

In 2007 trad ze in dienst bij DGZ als teamleider voor de laboratoria bacteriologie, antigeendetectie en BSE. In 2012 startte Evelyne als coördinator bij AMCRA dat als doel heeft het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België terug te dringen. In mei 2018 keerde ze terug naar DGZ als teamleider Gezondheidszorg.

In de DGZ-nieuwsbrief luidt het nu dat Evelyne De Graef: ‘DGZ verder zal versterken in haar ambities om nog beter invulling te geven aan de hoge verwachtingen van de klanten en de stakeholders over de toegevoegde waarde van de diensten die DGZ levert.’

Bron: naar DGZ-nieuwsbrief – 27 juni 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: