Eerste boetes voor rijden met mestafzetdocumenten zonder analyses

De Mestbank heeft inmiddels alle mestafzetdocumenten die in januari moesten vergezeld worden van een analyse gecontroleerd. Het merendeel van de documenten was in orde.  124 mestafzetdocumenten werden zonder geldige analyse gereden. Momenteel legt de Mestbank hiervoor voor het eerst aan 29 landbouwers en 13 uitbaters boetes op, voor een totaal van 17.700 euro.

In 2020 kozen 2.830 landbouwers om de mestsamenstelling voor minstens één mestsoort te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses. De overige mest wordt afgevoerd op basis van een forfaitaire waarde.

Advertising

Ter herinnering: het Mestdecreet beschouwt het rijden zonder een geldige analyse als een zware overtreding, waarvoor een boete geldt van 100 euro per vracht (maximaal 400 euro per transportdocument) (artikel 63 §12 °12, Mestdecreet).

Voor meer informatie over de verplichte mestanalyses klik mestsamenstellingen

Bron: naar VLM – 9 april 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: