Efficiëntie veehouderij naar waarde schatten met FeedPrint

De Belgian Feed Association (BFA), Nevedi (de Nederlandse mengvoederfederatie) en het Feed Design Lab organiseerden op donderdag 6 juni 2019 hun vierde Jongerencongres. Centraal stond de presentatie van de FeedPrint, een methode waarmee de CO2-voetafdruk van diervoer en de bedrijfsprestaties in termen van CO2 per kilogram dierlijk product berekend kan worden.

Er waren naar verluidt ruim 100 deelnemers; mensen uit de diervoederindustrie, veehouders, pers, onderzoekers, beleid, onderwijs, erfbetreders, nutritionisten en toeleveranciers. De verdeling over Nederland en België was hierbij ongeveer gelijk.

Advertising

FeedPrint

Theun Vellinga – Dienst Landbouwkundig Onderzoeker (DLO) bij de WUR – legde in zijn presentatie eerst uit wat broeikasgassen zijn en in welke mate deze verschillende gassen bijdragen aan de footprint van dierlijke eindproducten.

Nadien werd dieper in gegaan op de bijdrage van diervoeder in de totale footprint. Aan de hand van enkele voorbeelden werd de werking van het FeedPrint-programma toegelicht. Hierbij werd duidelijk dat er verschillende mogelijkheden zijn om de FeedPrint van mengvoeder te verlagen, enerzijds door het energieverbruik voor transport en verwerking van grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Anderzijds kan via de keuze van de grondstoffen ook een lagere FeedPrint worden gerealiseerd. Hierbij uiteraard wel steeds rekening houdend met de behoeften van het dier.

Debat

Na de presentaties volgde een debat waarbij aan de hand van een aantal stellingen naar de mening van het publiek werd gepeild. Hieruit bleek duidelijk de verdeeldheid over het onderwerp en de noodzaak naar meer regie in de sector.

Hierin lijkt een belangrijke rol voor de retail weg gelegd, enerzijds door de producenten een eerlijke vergoeding te geven voor producten met een lagere footprint. Anderzijds dient er voor een correcte etikettering gezorgd te worden voor alle voedingsproducten en niet enkel dierlijke producten.

In de vertaling van FeedPrint naar de veehouder speelt de erfbetreder een belangrijke rol. De FeedPrint kan een kans bieden om de efficiëntie van onze landbouw beter naar waarde te schatten. Elke schakel in de sector zal hier meerwaarde kunnen bieden, maar hiervoor is een integrale aanpak noodzakelijk.

Bron: BFA & Nevedi – 7 juni 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: