EHBO bij verdroogd grasland | Barenbrug Partnernieuws

De droogte die momenteel België teistert veroorzaakt schade aan gewassen. Veel graslandpercelen laten al weken geen groei meer zien en verkleuren van groen naar geel. Het gevolg is dat melkveehouders nu al de ruwvoervoorraad voor aankomende winter moeten aanspreken.

Wat kunt u doen om uw grasland zo goed mogelijk uit de droogte te krijgen.

Advertising

Wees voorzichtig met maaien
Maaien tijdens droogte kan veel schade veroorzaken aan uw grasland. Staat er minder dan 20 centimeter gras (2.000 kg per ha) dan kunt u het maaien beter uitstellen. Na het maaien gebruikt de grasplant zijn reserves voor het aanmaken van nieuw blad. Maar in droge periodes heeft de grasplant deze reserves juist nodig om te overleven. Bovendien is het berijden van het grasland een te zware belasting van de grasmat, en zullen rijsporen lang zichtbaar blijven. Indien u toch gaat maaien, maai het gras dan niet korter dan 7 centimeter.

Beweid af en toe
Grasland af en toe beweiden tijdens droge periodes zorgt voor herstel van het grasland. Uw koppel melkvee tijdens avonduren de grasresten laten vreten komt ten goede aan het gras. Houd de conditie van uw vee dat uitsluitend buiten loopt (jongvee) goed in de gaten. Door het lage grasaanbod kunnen ze snel vermageren.

Heeft uw gras de droogte overleeft?
Gras kan een droge periode overleven. Of uw gras de droge periode heeft doorstaan, kunt u eenvoudig controleren. Steek een stuk van 20 bij 20 cm uit de graszode en leg deze 10 minuten in een bak met water. Indien er binnen een paar dagen witte ondergrondse wortels of groene puntjes in het gewas ontstaan, zal het grasland zich herstellen na de droogte. Is dit niet het geval, dan zal uw grasland waarschijnlijk niet meer herstellen. Graslandvernieuwing is dan de enige optie om uw ruwvoerpositie veilig te stellen.

Let op voor ruwbeemd
Indien er in de uitgestoken zode nieuwe plantjes ontstaan met witte voetjes, wees dan alert. De kans op ontwikkeling van ruwbeemd en straatgras in uw grasland is dan erg groot. Ruwbeemd is te bestrijden door uw grasland regelmatig te wiedeggen.

Nieuwe inzaai
Is uw grasland niet meer te redden dan is inzaai de enige optie. Omdat kweekgrassen tijdens droge periodes het langst in leven blijven, is het aan te bevelen deze eerste dood te spuiten met Roundup. Tien dagen na het doodspuiten van de kweekgrassen kunt u uw grasland frezen en opnieuw inzaaien. Lees hier meer over graslandvernieuwing.

Droogte resistent
Tijdens een droge periode zijn er uiterlijke verschillen tussen de verschillende grassoorten. Slechte grassen, zoals ruwbeemd, vallen als eerste uit. Engels raaigras heeft langere wortels maar op veel locaties in België zien we dat ook Engels raaigras het moeilijk heeft. Zachtbladig rietzwenk is van alle grassoorten het best resistent tegen droogte. Dit gewas heeft wortels tot 1 meter diep, en produceert ondanks droogte een goede kwaliteit ruwvoer.  Lees meer over zachtbladig rietzwenk.

Let op voor nitraatvergiftiging
Door de mineralisatie en onbenutte meststoffen zit er in de zomermaanden veel stikstof in de bodem. Dit kan resulteren in gras met een (te) hoog eiwitgehalte of te veel nitraat. Voer van dit gras niet te veel aan uw vee. Aanvullen met snijmais of ander voer is de beste optie. In de droge zomer van 1976 stierven er veel koeien aan nitraatvergiftiging. Dit is te herkennen aan een bruine vulva (net onder de staart).

 

Bron: Barenbrug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: