Equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormen

Landbouwers kunnen ook dit jaar equivalente maatregelen toepassen als alternatief voor de gebiedsgerichte maatregelen in gebiedstype 2 en 3.

In 2021 kunnen landbouwers kiezen voor de volgende vier equivalente maatregelen:

  • niet-nitraatgevoelige teelten als hoofdteelt;
  • wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelt;
  • inzaai onbeteelde stroken;
  • afvoer oogstresten.

Nieuw is dat aan de equivalente maatregelen een gewicht toegekend wordt. De mate waarin de maatregelen stikstofverliezen beperken, bepaalt het gewicht ervan. De totale gerealiseerde reductie van de stikstofverliezen via de equivalente maatregelen moet even groot zijn als via het toepassen van de gebiedsgerichte maatregelen in gebiedstype 2 en 3.

Voor meer info klik equivalente maatregelen

Bron: naar VLM – 18 februari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *