Erkenning aanvragen als landbouwonderneming (LO) kan nu eindelijk

Vanaf 1 mei 2019 trad het nieuw “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” in werking. Voor de landbouwsector betekent dit onder andere dat geen landbouwvennootschappen meer kunnen worden opgericht.

Advertising

Landbouwers die wensen te starten als vennootschap of hun persoonlijk bedrijf willen omvormen naar een vennootschap moeten kiezen voor een andere vennootschapsvorm. In de praktijk zal dit meestal een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap (CommV) of een BV (Besloten vennootschap) zijn. Om een aantal voordelen (fiscaal, pachtwet, …) te kunnen genieten dient een erkenning als landbouwvennootschap te worden aangevraagd bij de Federale OverheidsDienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Het Besluit van 28 juni 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2019 en is in werking getreden op 15 juli 2019. Het wetsvacuüm dat ontstaan was, is daarmee van de baan.

Voorwaarden Landbouwonderneming (LO)

  • De vennootschap heeft hoofdzakelijk de uitbating van een landbouwactiviteit tot doel
  • Enkel natuurlijke personen (en minstens twee) kunnen vennoot zijn
  • Er dient een beherende vennoot te worden aangeduid die minstens de helft van zijn arbeidstijd en de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit haalt
  • De aandelen van de vennootschap zijn op naam en van gelijke waarde
  • Een aantal statutaire bepalingen versterken het statuut van de beherende vennoot en het besloten karakter van de vennootschap

Op 1 mei 2019 bestaande landbouwvennootschappen worden vermoed erkend te zijn en dienen geen erkenning aan te vragen.

(bron: Paul Van Der Schueren – DLV / Beeld: Twan Wiermans)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: