Extra budget voor Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft het nieuwe Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022 voorgesteld. De minister maakt extra budget vrij: jaarlijks 1,4 miljoen euro voor de nieuwe projectwerking. “In totaal zal ik dit jaar vanuit mijn landbouwbudget minstens 6,4 miljoen euro investeren in de biolandbouw”, aldus de minister bij de voorstelling van het nieuwe plan op 8 maart 2018 op ’t Livinushof in Sint-Laureins.

Onder het motto ‘Samen naar meer en betere biolandbouw’ zetten het Departement Landbouw en Visserij, Bioforum Vlaanderen, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, de onderzoekscentra en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) hun schouders onder het plan. Dat zet niet enkel in op ondersteuning van omschakelende landbouwers, maar ook op onderzoek en innovatie enerzijds en ketenwerking anderzijds.

Advertising

Regionale bioclusters

Nieuw in dit strategisch plan is dat regionale bioclusters zullen worden opgericht om het aantal omschakelaars van gangbare landbouw naar biologische landbouw in Vlaanderen te vergroten. De bioclusters zullen de potentiële omschakelaars samenbrengen en begeleiden bij het omschakelingsproces, door hen te informeren en in contact brengen met lokale biolandbouwers, geïnteresseerde afnemers, onderzoekers enz. De idee is dat samenwerking winst kan opleveren. Door opeenvolgende acties zullen de bioclusters een regionale dynamiek rond bio creëren. De groepsbenadering van de bioclusters helpt de omschakelaars een nieuw netwerk op te bouwen en de biosector nog sterker te maken. Daarnaast zal het strategisch plan de bestaande sectorprojecten voor landbouwers blijven ondersteunen zoals  ‘bio zoekt boer’, biobedrijfsadvies, de basiswerking van Bioforum ten aanzien van de landbouwers.

Lab ‘Agro-ecologie en biologische landbouw’

Het Strategische Plan voor de Biologische Landbouw 2018-2022 zet ook in op onderzoek, kennis en innovatie. Zo zal ILVO een living lab ‘Agro-ecologie en biologische landbouw’ oprichten, dat fungeert als een ontmoetingsplaats, experimenteerruimte en onlineplatform voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Coördinatiecentrum Biologische Teelt (CCBT), als de spil van het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw, zal meer middelen krijgen om de slagkracht te vergroten. Ook het Vlaamse BioKennisNetwerk en de biobedrijfsnetwerken worden verder versterkt.

Regelmatig overleg per sector en per keten

Ook de ketenwerking komt aan bod in dit nieuwe Strategische Plan. Samenwerking op alle niveaus in de keten leidt er immers toe dat de keten efficiënter functioneert. Om deze samenwerking vlotter te laten verlopen, organiseert ‘Bio zoekt Keten’ op regelmatige basis overleg tussen de verschillende spelers per sector en per keten. De bioclusters zullen dan weer hun rol spelen om de bioketen in contact te brengen met toekomstige biolandbouwers. Daarnaast blijft BioForum ketenspelers informeren over thema’s zoals ‘hoe contaminatie vermijden’, gebruiken van reststromen, duurzame handelsrelaties, enz.

Campagne en online platform

Tot slot wordt ook de consument bij het bioverhaal betrokken. De stijgende vraag van de consument naar biologische landbouw is de belangrijkste stuwende factor voor de verdere groei van de biologische landbouw in Vlaanderen. Daarom zal een campagne en online platform de voordelen en de meerwaarde van de biologische landbouw in de verf zetten.

Lees het volledige document hier Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022

Bron: Kabinet minister Joke Schauvliege – 8 maart 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *