Fenomenale resultaten met HyCare

Dat hygiënemaatregelen gunstig zijn voor de gezondheid en productie van koeien is geen nieuws. Maar dat na 1,5 jaar in een stal volgens de HyCare-aanpak de levensduur van koeien met 6 maanden is gestegen, overtreft de stoutste verwachtingen. Ook de melkproductie, gehalten en dierenartskosten zijn verbeterd. Het extra rendement loopt in de vier nullen.

Amper 1,5 jaar geleden zijn in de ligboxenstal van melkveehouder Jos Seuntiëns (210 koeien, 4 melkrobots) aanpassingen gedaan om te werken volgens de HyCare-aanpak van MS Schippers. Daarbij is alles gericht op een maximale hygiëne en het voorkomen van infecties. Zes aspecten zijn fundamenteel aangepakt: Poriënvrije voergangen, een kiemarme leefomgeving, schoon en kiemvrij drinkwater, bestrijding van ongedierte, structurele klauwverzorging en ondersteuning voor een gezonde transitie (zie kader).
Nu de resultaten van de koeien binnendruppelen is Wilco de Crom, divisiemanager melkvee bij MS Schippers, blij verrast. “We hadden wel gedacht dat het zou werken, ook omdat HyCare bij varkens grote verbeteringen geeft. Toch is dit ver boven verwachting.” Aan de andere kant is het ook logisch dat de resultaten goed zijn. “We weten dat 85 tot 90% van de problemen bij koeien terug te leiden zijn naar infecties. Als je die doorbreekt maak je grote stappen.”

Fors meer melk leveren
De resultaten: In 1,5 jaar tijd is de levensduur met 6 maanden gestegen, zo blijkt uit de CRV-cijfers. Dat is veel. Het gemiddelde in Nederland steeg sinds 2011 amper met een maand, terwijl de sector de ambitie heeft om in 2020 de levensduur met een half jaar te hebben verlengd. Een langere levensduur betekent meer oude koeien die een hogere melkproductie hebben. Die steeg met 1.000 kilo naar 11.500 kilo per jaar. Het gehalte aan vet ligt 0,11 procentpunt hoger; dat van eiwit 0,09 procentpunt.
Dit alles betekent dat binnen het fosfaatquotum er 245.000 kilo méér melk kan worden geleverd. Elke extra liter melk levert bij een marginaal saldo (melkprijs minus voerkosten) € 0,22 per kilo op. Voor het bedrijf betekent dat bijna € 54.000 extra rendement.
Daar komen overigens nog lagere kosten voor de dierenarts en een onbetaalbaar facet bij: gemakkelijk en plezieriger werken doordat er minder gezondheidsproblemen zijn en koeien vlotter in de robot gaan.

Meer ervaring opdoen
De komende maanden gaat het ervaring opdoen met HyCare op dit bedrijf door. Verder opent MS Schippers in januari een eigen testbedrijf waar het concept verder wordt uitgewerkt en bezoekers meer achtergronden krijgen te zien.
De Crom verwacht dat het concept vanaf volgend jaar geleidelijk in de praktijk zal worden uitgerold. In eerste instantie zal dat omwille van de routing vooral bij bedrijven zijn met een melkrobot. Verder moeten ze een hygiënesluis hebben of maken om een eerste barrière voor bezoekers op te werpen.
De Crom benadrukt dat veehouders op de volle ondersteuning van MS Schippers kunnen rekenen. “Dat begint met een ondernemersscan om te kijken wat de situatie is en hoe het kan worden ingevuld. En als alles draait is er elke zes weken contact. We betrekken ook de andere erfbetreders erbij zodat er een breed commitment is van iedereen.”

URL: http://schippersblog.nl/fenomenale-resultaten-met-hycare/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: