ForFarmers: “Doelstelling om €10 miljoen kosten te besparen nagenoeg bereikt.”

De coronacrisis noopte ook ForFarmers tot het versneld uitvoeren van de efficiencyplannen. “Onze doelstelling om €10 miljoen kosten te besparen hebben we dan ook reeds nagenoeg bereikt”, stelt CEO Yoram Knoop bij bekendmaking van de geconsolideerde operationele resultaten eerste halfjaar 2020.

“Mede hierdoor hebben we ondanks de moeilijke marktomstandigheden de onderliggende EBITDA flink verbeterd, weliswaar vergeleken met een zwakker halfjaar in 2019. Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst”, aldus nog de CEO.

De voornaamste resultaten op een rijtje: 

  • Het volume Total Feed daalde met 5,6% tot 4,8 miljoen ton. Total Feed volumes daalden in alle clusters en alle sectoren. De afzet van mengvoer, onderdeel van het Total Feed portfolio, nam met een daling van 4,9% relatief minder af dan het Total Feed-volume. Behalve in de melkveesector in Duitsland/Polen werd er in alle clusters en alle sectoren minder afgezet. Het mengvoervolume nam in het tweede kwartaal relatief meer af (jaar-op-jaar) dan in het eerste kwartaal, vooral door de tijdelijke impact van de covid-19 maatregelen.
  • De omzet daalde met 8,0% (€101,7 miljoen) tot €1.173 miljoen, naast de volumedaling door lagere gemiddelde grondstofprijzen.
  • De brutowinst steeg met 2,5% (€5,4 miljoen) tot €219,5 miljoen. Een betere productmix met meer specialiteiten droeg bij aan de brutowinststijging. De brutowinst per ton mengvoer steeg, ondanks de uitdagende markten, met 7,9%.
  • De onderliggende totale bedrijfslasten, inclusief afschrijvingen en amortisatie, daalden met 2,9% (€5,8 miljoen) tot €192,6 miljoen, mede door de gerealiseerde efficiencyplannen. Personeelskosten waren lager door de daling van het aantal fte’s, deels geneutraliseerd door het effect van loon-indexatie.
  • Ook de productiekosten waren lager, vooral door de sluiting van vier fabrieken in de tweede helft van 2019 en lagere energiekosten. Transportkosten daalden in lijn met de lagere volumes, ondanks hogere kosten voor derden transport.
  • Overheadkosten waren lager door de strikte focus op kosten en door de netto besparing op operationele kosten vanwege de COVID-19 maatregelen. Er werd een nettobedrag van €0,3 miljoen toegevoegd aan de voorziening voor dubieuze debiteuren vanwege de door de coronacrisis verslechterende financiële situatie van sommige klanten.

In de mededeling belooft de CEO bovendien om op 15 september aanstaande de strategie voor de jaren 2020-2025 te publiceren.

Bron: ForFarmers – 13 augustus 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *