ForFarmers door grens van 10 miljoen ton veevoer

ForFarmers taxeert afgelopen jaar 2018 als ‘een jaar met twee gezichten’. De mengvoederfabrikant is nu in vijf landen (België, Nederland, Duitsland, het VK en Polen) operationeel en oordeelt dat het vooral in de groeiende pluimveesector nog meer afzetmogelijkheden heeft.

De portfolioverdeling over de diersoorten meer in balans gebracht. Het volume wordt nu in ongeveer gelijke delen afgezet in de herkauwers-, varkens- en pluimveesector. Forfarmers claimt dat het in 2018 als eerste Europese Total Feed-onderneming meer dan 10 miljoen ton veevoeders heeft verkocht. “We zijn in staat gebleken ook onder lastige marktomstandigheden nieuwe klanten aan te trekken en bij bestaande klanten in afzet te blijven groeien”, klopt ceo Yoram Knoop zich op de borst.

“Naast deze positieve ontwikkelingen werden we in het najaar van 2018 echter ook geconfronteerd met druk op onze resultaten door de effecten van de uitzonderlijk warme en droge zomermaanden die zorgden voor hogere aanvoerkosten (laag water in rivieren) en meer volatiliteit in de grondstofprijzen, die we vooral in Nederland en Polen niet volledig hebben kunnen doorberekenen aan klanten”, verklaarde Knoop nog. “Rekening houdend met de resultaten over 2018, en met de huidige marktomstandigheden, vinden we het verstandig om in de komende twee jaar de kostenbasis van de organisatie te verlagen door extra efficiency-maatregelen te treffen.”

ForFarmers kijkt daarbij naar het reduceren van het aantal fabrieken en het verminderen van het personeelsbestand als gevolg van de verdere standaardisatie en optimalisatie. Tegelijkertijd zat het bedrijf blijven investeren en innoveren.

“Ondanks dat we door een tijdelijke onvoordelige inkooppositie sterk lagere resultaten verwachten over het eerste halfjaar 2019 dan in het eerste halfjaar 2018, hebben we vertrouwen in de vooruitzichten daarna”, besluit de ceo zijn mededeling.

Resultaten 2018 in enkele kernpunten:

  • Volume Total Feed: groei van 4,9% tot 10 miljoen ton, door acquisities (2,8%) en autonome groei (2,1%);
  • Waarvan volume mengvoer: groei van 4,2% tot 7 miljoen ton, vooral door acquisities;
  • Brutowinst: groei van 5,6% tot 443,4 miljoen euro, waarvan 2,3% door acquisities (voornamelijk in tweede halfjaar) en 3,6% autonome groei (vooral in eerste halfjaar);
  • Onderliggende EBITDA: daling van 1,3% tot 100,1 miljoen euro (1,0% daling bij gelijkblijvende wisselkoersen) ondanks positieve bijdragen van acquisities;
  • Onderliggende winst per aandeel: gelijk aan vorig jaar;
  • Dividendvoorstel: 0,283 euro per gewoon aandeel en een speciaal dividend van 0,017 euro per aandeel. Totaal dividend derhalve 0,30 euro per gewoon aandeel, gelijk aan 2017;
  • Werkkapitaal: stijging van 7,1 miljoen euro, door acquisities (+30,4 miljoen euro) en autonome verbetering (-23,3 miljoen euro).

Bron: ForFarmers – 13 maart 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: