ForFarmers voorziet grasmengsels van voederwaardekenmerken en een smaakindex

Bij de samenstelling van de nieuwe Topgrass-mengsels heeft ForFarmers een combinatie gemaakt van de klassieke graseigenschappen standvastigheid en drogestofopbrengst met voederwaardekenmerken.

Advertising

De rassen zijn geselecteerd op de ForFarmers-kengetallen MELK (Meer Energie voor Lacterende Koeien) en WDE (Werkelijk Darmverteerbaar Eiwit). Volgens een mededeling van de fabrikant is MELK vooral belangrijk voor bedrijven met een ruwvoeroverschot. Zij zijn vooral gebaat bij gras met een hoge energiewaarde en hoge energiebenutting, resulterend in meer melk.

Een intensief bedrijf heeft daarentegen meer baat bij een zo hoog mogelijke opbrengst van hoogwaardig eiwit (WDE) per hectare, zodat de aankoop van eiwit en daarmee de voerkosten kunnen worden verlaagd.

Daarnaast heeft ForFarmers een nieuwe smaakindex ontwikkeld. Die staat naar verluidt borg voor maximale opname en een hoge voerefficiëntie. Alle mengsels in het Topgrass-aanbod scoren minimaal 8,4 op kroonroestresistentie, een belangrijke factor voor smaak.

De innovaties zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met DLF.

Bron: naar ForFarmers – 29 juli 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *