FrieslandCampina gaat leden ‘groeiafspraak’ opleggen

FrieslandCampina gaat haar koers, met scherpe focus op duurzaamheid, versnellen en verder invullen. De Nederlandse coöperatie maakte daartoe afgelopen week bekend uit te zullen pakken met een ‘gecertificeerde Top-Zuivellijn’. Tegelijk wil FrieslandCampina vanaf 2019 enkel nog ‘marktgericht groeien’. In dit verband werd het voornemen bekendgemaakt om vanaf 1 januari 2019 het melkgeld van leden die meer melk leveren dan vooraf overeengekomen in een ‘groeiafspraak’ te verminderen met 10 eurocent per kilo.

Het luidt dat de Top-Zuivellijn extra aandacht zal hebben voor dier, natuur en klimaat. Concreet gaat het om zuivel met een lage CO2-equivalent en hoge scores op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit. Ook moet voldaan worden aan alle eisen op het gebied van weidegang en de nieuwe standaard voor grondgebondenheid.

Advertising

Naast de inzet en hogere beloning op duurzame en speciale melkstromen belooft FrieslandCampina haar leden-melkveehouders ruimte om te groeien. Groei van het melkaanbod zal echter enkel mogelijk zijn binnen de ruimte van een vooraf overeengekomen groeiafspraak gebaseerd op de marktgroei.

Meer productie van melk dan de marktgroei zal leiden tot een inhouding op het melkgeld van 10 eurocent per kilo. “Daarmee wordt de uitbetaling aan de leden-melkveehouders voor de extra melk meer in lijn gebracht met de marktgroei voor basiszuivelproducten. De FrieslandCampina-garantieprijs blijft de basis van de FrieslandCampina-melkprijs”,  stelt Frans Keurentjes, voorzitter van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. “Hiermee creëren we een coöperatie, waarin ook een volgende generatie melkveehouders een toekomst heeft.”

De komende maanden zal FrieslandCampina de voorstellen met zijn leden-melkveehouders bespreken. De besluitvorming, met invoering per 1 januari 2019, zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.

Bron: FC – 16 april 2018

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *