FrieslandCampina: hogere winst bij lagere omzet

De winst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in 2016 toegenomen met 5,5 procent naar 362 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat daalde met 2,3 procent naar 563 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de negatieve valuta-effecten van 30 miljoen euro is het bedrijfsresultaat 593 miljoen euro.

De marge bleef op niveau door de verkoop van meer producten met toegevoegde waarde, in vooral Azië, en lagere inkoopkosten. Het volume melk van de leden-melkveehouders nam met 7,1 procent toe naar 10,8 miljard kilo. Ondanks de groei van het volume nam de netto-omzet af met 1,9 procent naar 11,0 miljard euro als gevolg van negatieve valuta-effecten. De kasstroom uit operationele activiteiten daalde naar 850 miljoen euro door een hogere waarde van de voorraden ultimo 2016.

Advertising

De melkprijs voor de leden-melkveehouders nam af met 6,9 procent naar 32,26 euro per 100 kilo melk door de lagere garantieprijs voor boerderijmelk. De waarde-creatie voor de leden (prestatietoeslag en reservering in ledenobligaties) nam toe met 15 miljoen euro naar 371 miljoen euro. Per 100 kilo melk is de waarde-creatie met 2,5 procent afgenomen tot 3,44 euro doordat het melkvolume sterker toenam dan de winst (verwateringseffect).

Roelof Joosten, ceo Royal FrieslandCampina: “We kijken terug op een turbulent jaar. In Afrika en het Midden-Oosten is de politieke en economische instabiliteit toegenomen. Het protectionisme in de wereld neemt toe. In de eerste helft van 2016 was het aanbod van melk in de Europese Unie zo groot dat basisproducten slechts onder de kostprijs verkocht konden worden. Vanaf mei herstelde de zuivelmarkt zich enigszins als gevolg van de afnemende melkproductie in een aantal Europese landen en de relatief lage voorraden bij afnemers. FrieslandCampina heeft hierop ingespeeld door tijdig prijsverhogingen door te voeren in het kaas- en botersegment. Voor het komend jaar zal de slagvaardigheid van de onderneming meer centraal komen te staan om tijdig te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de markt.”

FrieslandCampina heeft vestigingen in 33 landen met in totaal bijna 22.000 medewerkers. De producten van FrieslandCampina vinden hun weg naar meer dan 100 landen. Het centrale kantoor van de onderneming is gevestigd in Amersfoort. Met ruim 19.000 leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België is FrieslandCampina een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld.

Bron: Voorstelling jaarverslag FrieslandCampina – 2 maart 2017

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *