FrieslandCampina maakt balans op van ‘Jaar van transformatie’

Het bedrijfsresultaat van FrieslandCampina daalde in 2018 met 23,0 procent tot 342 miljoen euro (2017: 444 miljoen euro). Oorzaak was onder meer een additioneel verlies van ruim 100 miljoen euro op basiszuivel ten opzichte van 2017, een gevolg van lage basiszuivelprijzen ten opzichte van de garantieprijs, die door FrieslandCampina aan de leden-melkveehouders is betaald voor de melk. Extra investeringen in innovatie, marketing, verkoop en distributie drukten het resultaat van FrieslandCampina in Azië.

Verder bedroegen de kosten voor de herstructurering van de onderneming en incidentele lasten voor aangekondigde sluitingen van productielocaties 50 miljoen euro. “Hiertegenover stonden 85 miljoen euro aan kostenbesparingen en een sterk verbeterd werkkapitaal. De operationele kasstroom verbeterde met 201 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar”, voert de zuivelverwerker aan in een mededeling met betrekking tot het jaarresultaat 2018.

“Voor FrieslandCampina was 2018 een jaar van transformatie”, liet ceo Hein Schumacher noteren. We willen leiden met duurzaamheid en laten dit onder andere zien door als eerste zuivelonderneming zuivel met het onafhankelijke ‘On the way to PlanetProof’-kwaliteitskeurmerk op de markt te brengen.”

Omslag in tweede helft 2018

Beklemtoond wordt dat in de tweede helft van 2018 de eerste positieve resultaten van de ingezette transformatie zichtbaar werden. Zo namen de volumes van alle business groups in totaal met 2,3 procent toe ten opzichte van het eerste halfjaar.

De verkoop van kaas leverde een positief resultaat in de tweede helft van het jaar. Om de positie in kaas te versterken heeft FrieslandCampina in de tweede jaarhelft vier acquisities afgerond. Ook werd een samenwerkingsovereenkomst voor de productie van mozzarella getekend. Daarnaast was sprake van een sterk verbeterde volumegroei voor de business group Consumer Dairy in met name Azië.

Lagere melkprijs

De FrieslandCampina-melkprijs over 2018 daalde met 6,4 procent naar 37,43 euro per 100 kilo melk (2017: 40,01 euro). Dit is inclusief garantieprijs, prestatietoeslag, uitgifte van ledenobligaties en andere toeslagen.

De FrieslandCampina-garantieprijs over 2018 bedroeg 36,05 euro per 100 kilo melk, 5,0 procent lager in vergelijking met het voorgaande jaar (2017: 37,96 euro). Deze daling is veroorzaakt door lagere melkprijzen van de referentiebedrijven.

De waardecreatie (prestatietoeslag en uitgifte ledenobligaties) bedroeg 0,59 euro per 100 kilo melk (2017: 1,33 euro). De daling is een gevolg van het lagere resultaat.

Leiden met duurzaamheid

FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en werkt daarom samen met de leden-melkveehouders aan een verdere reductie van de ecologische voetafdruk. De totale CO2-uitstoot daalde met 5,1 procent naar 12.462 kton CO2-equivalent. Dit is onder meer een gevolg van de toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie door leden-melkveebedrijven.

FrieslandCampina gebruikt in Europa 100 procent groene stroom, 90 procent van het totale verbruik aan elektriciteit van de onderneming wereldwijd. Bijna 28 procent van alle groene stroom werd bij de eigen leden ingekocht. Ook steeg de weidegang naar 81,2 procent, waarmee de doelstelling voor 2020 al is bereikt.

Via het Dairy Development Programme werden in het afgelopen jaar meer dan 80.000 lokale boeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen getraind. Dat is bijna vier keer meer dan in 2017.

Bron: FrieslandCampina – 28 februari 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: