FrieslandCampina versnelt herstructurering; gedwongen ontslagen niet uitgesloten

Door het optimaliseren van de organisatie zullen er bij FrieslandCampina tegen eind 2021 naar verwachting ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. Vanaf 2022 worden door de ingrepen structureel lagere kosten van meer dan EUR 100 miljoen per jaar verwacht. Om bij te dragen aan kostenbesparingen is er voor 2020 alvast geen langetermijnbonus voor het senior management voorzien. Om het eigen vermogen te versterken zullen mogelijk niet-kernactiviteiten afgestoten worden. De herstructureringskosten van naar schatting 150 tot 175 miljoen euro zullen grotendeels al ten laste van bedrijfsresultaat 2020 worden gelegd.

Advertising

FrieslandCampina heeft zijn in 2018 ingezette strategie ‘Our Purpose, Our Plan’ recent geëvalueerd.

“De conclusie is dat hoewel de huidige strategie nog relevanter is geworden, de implementatie ervan versneld, goed uitgevoerd moet worden met verscherpte focus op de groeisegmenten en het structureel verlagen van het kostenniveau. Met de versnelling van de transformatie wordt gewerkt aan een toekomstbestendig FrieslandCampina dat ook onder zeer uitdagende marktomstandigheden, zoals we die nu kennen, succesvol kan opereren”, luidt het in een mededeling.

CEO Hein Schumacher: “Het merendeel van onze werkmaatschappijen heeft tot nu toe dit jaar de omzet weten te verhogen en ook hebben we onze posities in belangrijke consumentenmarkten versterkt. Echter in 2020 zijn we in een ‘perfecte storm’ beland. Tegenslagen die direct of indirect het gevolg zijn van de coronapandemie – zoals de grens tussen Hongkong en China die nog steeds dicht is, het wegvallen van foodservice omzet wereldwijd, de devaluatie van lokale valuta zoals de Nigeriaanse naira ten opzichte van de euro en lagere bulkzuivelprijzen – hebben een significant impact op onze winstgevendheid in 2020 en kunnen niet volledig worden gecompenseerd. Daarnaast staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk. We hebben de juiste strategie, maar de marktomstandigheden vereisen dat we deze nu sneller uitvoeren met nog meer focus op winstgevende omzetgroei en kostenbesparingen. We beseffen dat er hierbij ingrijpende beslissingen moeten worden genomen die gevolgen hebben voor onze mensen en dat het bedrijfsresultaat over 2020 negatief zal worden beïnvloed door herstructureringskosten. Het zijn echter noodzakelijke ingrepen om als bedrijf succesvol te kunnen opereren en ook in de toekomst aan onze leden-melkveehouders een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven uitbetalen.”

Transformatie op vijf aandachtsgebieden:

 • Het versneld uitvoeren van de strategische thema’s van de ondernemingsstrategie ‘Our Purpose, Our Plan’
   • Vooroplopen met gezonde voeding. Voedingsrijke zuivelproducten zijn door de coronacrisis alleen nog maar relevanter geworden.
   • Zijn waar de klant is, altijd en overal. Niet alleen in het retail- en het foodservice-kanaal, maar zeker ook via e-commerce.
   • Leiden met duurzaamheid.
   • Meer halen uit basiszuivel.
 • Het succesvol implementeren van een nieuwe marktbenadering voor de kindervoeding-business in Hongkong/China. Van oudsher is Hongkong voor FrieslandCampina een belangrijke toegangspoort tot het zuiden van China. Nu de grens tussen Hongkong en China nog steeds gesloten is, werkt deze marktbenadering niet meer en staat de winstgevendheid van de business in Hongkong onder hoge druk. Er wordt een nieuwe marktbenadering voor Hongkong en het zuiden van China met een prominente rol voor e-commerce en innovaties geïmplementeerd.
 • Het optimaliseren van de organisatie. Het bedrijf zal zich hierbij richten op het productienetwerk, managementlagen, ondersteunende diensten en functies. In de supply chain zal met name in Nederland, België en Duitsland de productiviteit verder moeten worden verhoogd waarbij zal worden gefocust op productielocaties met structurele overcapaciteit. Het overplaatsen van activiteiten en/of het sluiten van bepaalde productielocaties, zoals eerder dit jaar is aangekondigd voor de fabriek in Rijkevoort (Nederland), past in deze benadering. Niet-kernactiviteiten kunnen worden afgestoten.
 • Het versterken van het eigen vermogen van de onderneming. Inkomsten uit potentiële desinvesteringen zullen worden aangewend om het eigen vermogen van de onderneming te versterken. Met de coöperatie wordt gekeken naar de opzet van het ledenfinancieringssysteem ‘om er voor te zorgen dat dit systeem toekomstbestendig is’.
 • Het vasthouden en versterken van de kenmerkende bedrijfscultuur. 

Gedwongen ontslagen niet uitgesloten

FrieslandCampina verwacht dat er als gevolg van de voorgenomen maatregelen tot eind 2021 zo’n 1.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. Waar mogelijk zal dit worden opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten.

Bron: naar FrieslandCampina – 10 november 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *