FrieslandCampina verwacht dat het melkaanbod voorjaar 2018 de verwerkingscapaciteit overstijgt

Op 21 november 2017 heeft de ledenraad van FrieslandCampina  ingestemd met een tijdelijke voorwaardelijke maatregel die geactiveerd kan worden in geval het verwachte melkaanbod van de leden-melkveehouders de verwerkingscapaciteit van FrieslandCampina overstijgt.

“Een goede balans tussen de hoeveelheid geleverde melk, de verwerkingscapaciteit van FrieslandCampina en de marktvraag, is een voorwaarde om de ledenmelk optimaal te kunnen verwaarden. Gezien de vele onzekerheden over de ontwikkeling van het melkaanbod hebben het coöperatiebestuur en de executive board van FrieslandCampina uit voorzorg een tijdelijke voorwaardelijke maatregel uitgewerkt. Deze kan in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 geactiveerd worden in geval het verwachte melkaanbod de verwerkingscapaciteit overstijgt”, aldus de mededeling.

Advertising

FrieslandCampina heeft in de afgelopen jaren, conform zijn strategie route2020, geïnvesteerd in verwerkingscapaciteit. Het melkaanbod is echter andermaal toegenomen. Ook in 2018 zal naar verwachting de melkaanvoer in het voorjaar (voorjaarspiek) weer hoger zijn dan in 2017.

“Activering van de tijdelijke voorwaardelijke maatregel is afhankelijk van de omvang en de duur van de verwachte onbalans tussen melkaanbod en effectieve verwerkingscapaciteit. FrieslandCampina zal zijn leden-melkveehouders tenminste 14 kalenderdagen voor activering van de maatregel informeren”, wordt nog beklemtoond.

“Activering is in beginsel voor een periode van vier weken en blijft van toepassing zolang het verwachte melkaanbod de verwerkingscapaciteit overstijgt. De tijdelijke maatregel geldt voor alle leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. in Nederland, België en Duitsland. Alle inspanningen zijn en blijven erop gericht om activering van de maatregel te voorkomen.”

Bron: FrieslandCampina – 22 november 2017

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *