Gebruik vaste mestfractie als strooisel strikt voorwaardelijk

Steeds meer melkveehouders gebruiken gescheiden mest als strooisel in de diepstrooiselbox. In het belang van zowel dieren- als volksgezondheid stippen DGZ en de FOD Volksgezondheid enkele voorwaarden aan voor een veilig gebruik.

Om gescheiden mest als strooisel te gebruiken wordt eerst het vocht uit de mest geperst. De vaste fractie met de vezels die overblijft wordt vervolgens als strooisel gebruikt.

Advertising

Veepeiler Rund rondde recent een onderzoek ter zake af. 26 procent van de deelnemers aan het project gebruikt gescheiden mest in de diepstrooiselboxen van hun lacterende koeien.

Uit de resultaten werd duidelijk dat het gebruik van gescheiden mest weinig effect had op melkkwaliteit (kiem- en coligetal van melk) en uiergezondheid (celgetal van tankmelk). Deze waarden worden eerder beïnvloed door de bedrijfsvoering, zoals voorbehandeling bij het melken en frequentie van vullen van de diepstrooiselbox.

Voorwaarden gebruik vaste mestfractie

Het gebruik van de vaste fractie van mest als ligbedmateriaal voor voedselproducerende dieren wordt in verschillende landen van de Europese Unie– getolereerd, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn:

  • Gebruik de mest van het eigen bedrijf enkel as ligbedmateriaal voor dieren binnen hetzelfde beslag;
  • Gebruik enkel eigen mestscheiders. Mestscheiders in loonwerk (mobiele installaties) zijn niet toegestaan;
  • Werk hygiënisch. De scheider, slangen en ander materiaal moeten na gebruik gereinigd worden om versleping tot een minimum te beperken.

De FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu verspreidde ter zake een omzendbrief. Voor het volledige document klik Omzendbrief gebruik vaste fractie mest als ligbedmateriaal

Bron: DGZ e-nieuwsbrief 15 maart 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: