Geen uitstel meer voor verplicht digitaal kunstmestregister

Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir herinnert er aan dat het bijhouden van een digitaal kunstmestregister vanaf 1 januari 2021 verplicht is voor alle handelaars van kunstmeststoffen en landbouwers.

Wat het mestgebruik in Vlaanderen betreft werd in het verleden sterk gefocust op de bewegingen van dierlijke mest en ‘andere meststoffen’, zoals groen- en gft-compost en digestaat zonder dierlijke mest. Kunstmest bleef grotendeels onbelicht.

Volgens een mededeling van de VLM is er op vandaag dan ook sprake van een ‘aanzienlijke onderaangifte van kunstmestgebruik’. In een mededeling van de VLM luidt het dat: “Uit een recente steekproef blijkt dat maar liefst een kwart van de gecontroleerde landbouwers minder dan 80 procent van de aangekochte hoeveelheid kunstmest daadwerkelijk aangeeft bij de Mestbank.”

“Met het digitale kunstmestregister willen we komaf maken met de blinde vlek die het kunstmestgebruik nu is. Alle landbouwers en kunstmesthandelaren moeten het digitale kunstmestregister bijhouden en zij moeten dat snel doen. Zo willen we het werkelijke kunstmestgebruik beter in beeld brengen én handhaven waar te veel kunstmest wordt gebruikt”, verklaart minister Demir in diezelfde mededeling.

Alle handelaars van kunstmeststoffen moeten een digitaal register invullen van de kunstmest die ze verkocht hebben. Een verkoop moet geregistreerd zijn binnen de 2 dagen. Landbouwers moeten vanaf 1 januari 2021 in een digitaal register zowel hun kunstmestaankopen als -gebruik noteren. Dat moeten ze doen binnen de 7 dagen na aankoop of gebruik.

“De informatie uit het digitale register maakt het mogelijk om gericht en kort op de bal controles uit te voeren”, aldus nog de minister.

Het kunstmestregister werd al eerder aangekondigd, maar omwille van de coronacrisis uitgesteld. Minister Demir maakt nu vooral duidelijk dat van een tweede uitstel – ondanks een heropflakkering van corona – geen sprake kan zijn.

Bron: VLM – 10 oktober 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *