Geruststellende resultaten bij Crelan Groep

De Groep Crelan sluit het boekjaar 2018 af met een jaarwinst van 65,79 miljoen euro. Daarvan wordt 24,3 miljoen gereserveerd voor de coöperanten.

Zowel op groepsniveau (inclusief Europabank) als bij de bank Crelan stijgen de klantendeposito’s met 3% tot respectievelijk 18,3 en 17,10 miljard euro. Voor deze toename zorgen de zicht- en de spaarrekeningen.

Bij de bank Crelan bedraagt de omloop van de zichtrekeningen 3,12 miljard euro (+9%), terwijl de spaarrekeningen met 4% toenemen tot 12,37 miljard. De omloop in kasbons, termijnrekeningen en achtergestelde certificaten daalt door de aanhoudende lage rente met 13,8% tot 1,53 miljard euro.

De bank verkocht ook 993,95 miljoen aan buitenbalansproducten. Dat cijfer ligt 15,4% lager dan een jaar voordien door toedoen van de volatiele beurzen. Deze daling manifesteert zich zowel bij de fondsen als bij de gestructureerde producten.

Het totaal beheerde vermogen (binnenbalans en buitenbalans) stijgt met 1,7% tot 22,37 miljard euro. Op groepsniveau bedraagt het totaal beheerde vermogen 23,60 miljard euro.

Daarnaast kende de Groep Crelan in 2018 voor 2,94 miljard euro nieuwe kredieten toe. De kredietportefeuille van de groep loopt op tot 15,76 miljard. 73,4% daarvan is toegekend aan particulieren; 13,1% aan de land- en tuinbouwbouwers en 13,5% aan zelfstandigen en KMO’s.

De bank Crelan kende 2,54 miljard euro aan kredieten toe (+1,8%). Vooral de kredietverlening aan de KMOZ (+10%) en aan de land- en tuinbouwers (+3%) zorgen voor dit goede cijfer. De kredietverlening aan de particulieren daalde dan weer licht met 1,5%, enerzijds door een daling bij de woonkredieten van 3,5% en anderzijds door een stijging van de leningen op afbetaling met 15%.

Winst en rendabiliteit stijgen

De Groep Crelan sluit het boekjaar 2018 af met een nettowinst van 65,79 miljoen euro. Hiermee verbetert de financiële groep haar resultaat van 2017 met 15,85 miljoen euro, wat een stijging van 31,7% inhoudt. De dochters Europabank en Crelan Insurance droegen respectievelijk 20,91 en 5,30 miljoen euro bij tot dit resultaat.

De cost income ratio daalt verder met 2% tot 71,79% en de rendabiliteit (ROE-ratio) stijgt met 1,33% tot 5,59%. Met een Tier1-ratio van 17,76% en een CAD-ratio van 19,19% beschikt de groep ook over een uitstekende solvabiliteit.

3 procent dividend

Begin mei zal er 24,3 miljoen euro aan de coöperanten worden uitgekeerd. Dat betekent dat de coöperanten opnieuw op een dividend van 3% kunnen rekenen. Eind 2018 telde Crelan 275.675 coöperanten, goed voor een maatschappelijk kapitaal van 819 miljoen euro.

Bron: Crelan – 27 april 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: